Nettleiepriser for innmating fra plusskunder i Follo:

Terje Gabrielsen

Priser fra 1. mars 2023:

Vinter (1.3.23-30.4.23 og 1.10.23-30.4.24): -6,1 øre/kWh (-7,625 øre/kWh inkl. mva)
Sommer (1.5.23-30.9.23: -5,6 øre/kWh (-7,0 øre/kWh inkl. mva)