Nettleiepriser for innmating fra plusskunder i Follo:

Terje Gabrielsen

Priser fra 1. mai 2024:

Vinter (1.10.24 – 31.12.24 og 1.1.25 – 30.4.25): -4,3 øre/kWh (-5,375 øre/kWh inkl. mva)
Sommer (1.5.24 – 31.9.24): -3,2 øre/kWh (-4 øre/kWh inkl mva)