Nettleiepriser for innmating fra plusskunder i Askøy:

Terje Gabrielsen

Priser fra 1. mars 2023:

Vinter (1.3.23-30.4.23): – 5,5 øre/kWh (-6,875 øre/kWh inkl mva)
Sommer (1.5.23-30.9.23): -3,6 øre/kWh (-4,5 øre/kWh inkl mva)