Når skal jeg kontakte Norgesnett?

Du finner informasjon på våre hjemmesider eller du kontakter oss vedrørende
– bygge nytt/knytte nybygg til strømnettet (gjennom din installatør)
– endre/øke effekten på det elektriske anlegget (gjennom din installatør)
– endre fra 1-fase til 3-fase (gjennom din installatør)
– legge om fra luft til kabel med og uten økning av overbelastningsvern (gjennom din installatør dersom inntaket må bygges om)
– legge om/flytte eksisterende nett
– levere rivemelding
– du er ny kunde som skal overta et anlegg som er stengt
– sjekke forbruket du har hatt hos en tidligere strømleverandør (hvis du har byttet i det siste)
– sjekke forbruket for perioder der du ikke har hatt strømleverandør
– spørre om noe knyttet til opphørsfaktura for nettleie
– melde fra om farlige forhold i nettet
– melde fra om eller sjekke status på strømbrudd
– DLE, det lokale eltilsyn

Vi anbefaler bruk av vårt kontaktskjema.