Jeg skal bygge, hva med beskyttelsesjording?

For å sikre at det blir lagt forsvarlig beskyttelsesjording til den nye el-installasjonen (fundamentjord), må det konfereres med installatør.

Fundamentjord legges før grunnmuren støpes.