Jeg har funnet feil i kontaktinformasjonen

Ser du feil i kontaktinformasjonen kontakter du din strømleverandør og ber denne rette feilen.