Jeg er på leveringsplikt og skal flytte

Er du privatkunde på leveringsplikt og skal flytte, kan du sende oppsigelsen direkte til oss.

Utbyggere av boenheter som er på leveringsplikt kan også sende oppsigelse til oss. Oppsigelse gjøres med
14 dagers varsel. Samtidig må utbygger informere ny kunde/innflytter om at denne må henvende seg til
en strømleverandør for å få opprettet nettleieabonnement og strømleveranse.

Utbygger kan altså ikke bestille nettleieabonnement på vegne av den som flytter inn i den ferdigstilte boenheten.

Oppsigelsesskjema

Oppsigelsesskjema ukjent innflytter