Hvordan bli plusskunde?

En prosess med etablering av eget produksjonsanlegg skal foregå i denne rekkefølgen:

1. Kunde tar kontakt med installatør/leverandør av produksjonsanlegg.

2. Installatør sender forhåndsmelding til Norgesnett. Etableringen meldes inn som arbeid i målepunkt. Det skal kun informeres om produksjonsanlegget. Denne skal inneholde teknisk informasjon om produksjonsanlegget til plusskunden og en erklæring som er signert av installatør/leverandør av produksjonsanlegget (se egen side om plusskunder for installatører for skjema og krav, siden er linket til på toppen av denne siden).

Skal det søkes om mer arbeid skal dette meldes på egen Elsmartmelding.

3. Norgesnett godkjenner installatørens forhåndsmelding.

4. Etter at forhåndsmelding er godkjent av Norgesnett kan installatør utføre installasjon av produksjonsanlegg hos kunden.

5. Installatør sender deretter ferdigmelding til Norgesnett.

6. Norgesnett godkjenner ferdigmeldingen og registrerer kunden som Plusskunde i våre systemer. Deretter blir en bekreftelse på plusskundeforholdet automatisk sendt til kunden per epost (som oppgitt på kundens Min Side hos kraftleverandøren).

7. Kunden kan sende søknad om «Tilskudd for el-produksjon» til Enova og vedlegge bekreftelsen fra Norgesnett.