Hvor kan jeg plassere tilknytningsskap?

 

1. Fra NEK-399:2018 – 6.2.7 Plassering og festing: 

  • «Plassering på, ved eller innfelt i bygningens yttervegg»
   • Norgesnett definerer «ved» som maksimalt 1 meter fra yttervegg
  • «Etter skriftlig avtale mellom bygningseier og elnetteier»
   • Norgesnett aksepterer ingen annen løsning og inngår ikke avtale om annen plassering.

2. Fra REN 4100 – 8.4 A1 Stikkledning til enebolig:

  • «Frittstående tilknytningsskap skal stå i direkte nærhet av bygningens jordelektrode og maksimal 1 meter unna.»
   • Dette kravet skal være oppfylt
   • I tillegg til REN-kravet krever Norgesnett at frittstående TKS-skap plasseres maksimalt 1 meter fra yttervegg.
  • «Annen plassering kan velges, men kun etter skriftlig avtale mellom bygningseier og nettselskap.»
   • Norgesnett aksepterer ingen annen løsning og inngår ikke avtale om annen plassering.

3. Presisering fra Norgesnett: Norgesnett ønsker at akseptabel plassering av TKS-skap skal være definert ovenfor installatører og utbyggere før utbygningen finner sted. Norgesnett er ikke villig til å inngå særavtaler når det gjelder plassering av TKS-skapet. Bestemmelser rundt plasseringen av TKS-skap er en omforent praksis mellom nettselskapene på Østlands-området.