Hvilke klagesaker rettes til NVE?

*Klage på leveringskvalitet

*Klage på leverandørskifte, måling og avregning

*Klage på nettleie og anleggsbidrag