Hvilke klagesaker rettes til Elklagenemnda?

  • Forhold ved inngåelse av avtaler og om avtalevilkårene er oppfylt
  • Gjennomføring av leverandørbytter
  • Spørsmål om strømforbruket er korrekt og om mulig feil ved måleutstyret, samt stipulering og fakturering av kraftleveranse
  • Fakturering av nettleie
  • Spørsmål om leveringsplikt
  • Stenging
  • Ansvarsforhold i forbindelse med avbrudd og spenningsvariasjoner hvor kunden har hatt økonomisk tap eller fått skade på elektrisk utstyr
  • Tilknytningsavgift til strømnettet
  • Anleggsbidrag
  • Fremføring og plassering av strømnett, stolper og trafoer