Hva med ordningen for landbruk som har fellesmåler for både næring og privatbruk?

Er måleren registrert som husholdningsforbruk vil forbruket være med i ordningen fra start.

I støtten som utbetales for desember vil alle målepunkt registrert som næring, ikke være omfattet av ordningen.

Olje- og energidepartementet vil etter nyttår i egen forskrift inkludere jordbruk i ordningen.