Hva koster elsertifikatordningen?

For året 2021 er det forventet at denne elsertifikatordningen vil medføre en ekstra kostnad på 5,95 øre/kWh inkl. mva. For en kunde med et årsforbruk på 20 000 kWh, vil merkostnaden i 2021 utgjøre 1190 kroner inkl. mva.

Nettselskapene er ansvarlig for å kjøpe elsertifikater for strøm som leveres til kunder som omfattes av ordningen med leveringsplikt. Elsertifikatprisen er dermed inkludert i prisen som er oppgitt for den leveringspliktige strømmen.