Hva gjør det lokale elektrisitetstilsyn (DLE)?

Det lokale eltilsyn (DLE) er en del av nettselskapene og har som oppgave er å redusere antall skader og ulykkermed elektrisk årsak ved å jobbe for at strømmen brukes på en trygg og sikker måte hos de kundene som er tilkoblet fordelingsnettet.

  • DLE er faglig underlagt Direktoratet for samfunnssikkerhet- og beredskap (DSB)
  • DLE fører tilsyn med alle elektriske lavspenningsinstallasjoner som er tilknyttet nettselskapets forsyningsanlegg
  • DLE fører tilsyn med omsetningen av elektrisk utstyr innenfor nettselskapets forsyningsområde
  • DLE utfører sitt tilsyn etter instrukser fra DSB og er pålagt å rapportere til DSB om planlagte tilsynsaktiviteter og resultater

Norgesnett AS har tilsynsansvaret i kommunene Askøy, Enebakk, Fredrikstad, Hvaler, Nesodden, Asker (Røyken) og Nordre Follo (Ski).