Hva er gjennomfakturering?

UndrumDesign

Gjennomfakturering betyr at du kan få en felles faktura for strøm og nettleie hos din strømleverandør.