Gjennomsnittet av de tre høyeste timeverdiene i måneden defineres som maksimaltimen

Maksimaltimen er avregningsgrunnlaget for effektavregningen. Maksimaltimen defineres som gjennomsnittet av de tre høyeste målte timeverdiene i måneden. Dette er timene det brukes mest strøm.
De tre høyeste målte timeverdiene må være på forskjellige dager.