Frittstående veilysanlegg som kommunen overdrar til andre.

Er disse anleggene umålte, skal det etableres måling.
Den som overdrar eller ny eier må betale alle kostnader inkl målerkostnader.

Anlegg som overdras/skilles ut tas ikke ut av effektregisteret til Norgesnett før måling er etablert evt. demontert. Veilyseier må stå for demonteringskostnaden.

Arbeider med måleretablering skal meldes av installatør og vanlige tilknytningsregler gjelder.