Fellesføring

Fellesføring er når veilys, veilysledninger og forsyningsnettet til Norgesnett henger i samme master.

Det skal foreligge skriftlig fellesføringsavtale mellom veilyseiere og Norgesnett.

Avtalen definerer grensesnitt i mastene og hvilket ansvar partene har.