Er det mulig å få utvidet kredittid/betalingsfrist?

UndrumDesign

Norgesnett forlenger ikke sine betalingsfrister (utvidet kredittid).

Norgesnett forhåndsbetaler nettleie til overliggende nett. Måneden etter forhåndsbetalingen blir denne

nettleiebetalingen viderefakturert på kundenes månedsavregning.

Dette betyr at kundene allerede har kredit på nettleien (i prinsippet en og en halv måned).