Avgifter på nettleien 2024

Terje Gabrielsen

 

Redusert forbruksavgift (elavgift) januar – mars 2024 er
9,51 øre/kWh (11,8875 øre/kWh inkl mva)

Forbruksavgift (elavgift) alminnelig sats april – desember 2024 er
16,44 øre/kWh (20,55 øre/kWh inkl mva)

Det er redusert avgift, 0,580 øre/kWh ekskl. mva for elektrisk kraft som leveres:

• til industri- og bergverksproduksjon
• til produksjon av fjernvarme
• datasentre med uttak over 0,5 MW
• til skip i næring

Det er fritak på kraft levert til:

• visse kraftintensive prosesser
• veksthusnæringen

 


Norgesnett AS har ansvar for å kreve inn forbruksavgift på elektrisk kraft på vegne av Skattedirektoratet.
Mer informasjon er å finne på Skatteetatens internettsider.  

Norgesnett AS må motta skriftlig dokumentasjon (egenerklæring) fra kunden på at anlegget skal ha redusert avgift eller være fritatt for avgift.

Lovpålagt innbetaling til energifondet (ENOVA) for privatkunder:
1 øre/kWh ekskl. mva (1,25 øre/kWh inkl. mva). Innbetalingen er inkludert i energileddene.

Lovpålagt innbetaling til energifondet (ENOVA) for næringskunder:
kr. 800 pr. år ekskl. mva. pr. målepunkt-ID. Innbetalingen er inkludert i fastleddene.

Mva: 25%