Avgifter på nettleien 2023

Terje Gabrielsen


Redusert forbruksavgift (elavgift) januar – mars 2023 er
9,16 øre/kWh (11,45 øre/kWh inkl mva)

Les mer her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/lavere-elavgift-de-forste-tre-manedene-i-2023/id2951105/

Forbruksavgift (elavgift) alminnelig sats april – desember 2023 er
15,84 øre/kWh (19,8 øre/kWh inkl mva)

Det er redusert avgift, 0,546 øre/kWh ekskl. mva for elektrisk kraft som leveres:

• til industri- og bergverksproduksjon
• til produksjon av fjernvarme
• datasentre med uttak over 0,5 MW
• til skip i næring

Det er fritak på kraft levert til:

• visse kraftintensive prosesser
• veksthusnæringen

Norgesnett AS har ansvar for å kreve inn forbruksavgift på elektrisk kraft på vegne av Skattedirektoratet.
Mer informasjon er å finne på Skatteetatens internettsider; www.skatteetaten.no

Norgesnett AS må motta skriftlig dokumentasjon (egenerklæring) fra kunden på at anlegget skal ha redusert avgift eller være fritatt for avgift.

Lovpålagt innbetaling til energifondet (ENOVA) for privatkunder:
1 øre/kWh ekskl. mva (1,25 øre/kWh inkl. mva). Innbetalingen er inkludert i energileddene.

Lovpålagt innbetaling til energifondet (ENOVA) for næringskunder:
kr. 800 pr. år ekskl. mva. pr. målepunkt-ID. Innbetalingen er inkludert i fastleddene.

Mva: 25%