Priser andre tjenester

Manuell avlesning av måler (kontrollavlesning)
Håndtering av system for manuell avlesning av målere (målere uten aktiv kommunikasjonsenhet)
Årsgebyr kr. 1800,- inkl. mva.
Gebyret blir fordelt over avregningsperiodene og blir belastet nettleiefakturaen.

Åpning av anlegg for ny kunde
Åpning av stengte anlegg foretas kun i tidsrommet kl. 08.00 – 15.30 på virkedager
Åpningsgebyr der montør må åpne måleren: 1400,- inkl. mva.
Åpningsgebyr der åpning av måler kan fjernstyres: kr. 750,- inkl. mva

Gebyret vil bli belastet på førstkommende nettleiefaktura.

Åpning anlegg grunnet manglende betaling
Åpningsgebyr der montør må åpne måleren: 3000,- inkl. mva.
Åpningsgebyr der åpning av måler kan fjernstyres: kr. 1500,- inkl. mva
Åpning foretas normalt ikke utenom tidsrommet kl. 08.00 – 15.30 på virkedager.

I nødsituasjoner ta kontakt med vår driftssentral

Gebyret vil bli belastet på førstkommende nettleiefaktura.

Midlertidig stengning/gjenåpning av anlegg
Gjelder kunder som ønsker anlegget stengt/frakoplet i mindre enn et år.

Åpning av midlertidig stengt anlegg i tidsrommet kl. 08.00-15.30 på virkedager: kr. 2000,- inkl mva
Dersom anlegget har vært stengt mer enn et år, gjelder:
Åpningsgebyr der montør må åpne måleren: 1400,- inkl. mva.
Åpningsgebyr der åpning av måler kan foretas fjernt: kr. 750,- inkl. mva

Gebyret vil bli belastet på førstkommende nettleiefaktura.

Kontroll og plombering av måler ved brutt plombering
Reisetid, montasje, materiell og dokumentasjon: kr. 1500,- inkl. mva

Kontroll av strømmåler hos kunde og unødvendig utrykning
Reisetid, kontroll og dokumentasjon: kr. 1500,- inkl. mva

Tjenesten bestilles via Min Side

Montasje av seriemåler
Reisetid, montasje av strømmåler, analyse, dokumentasjon: kr. 3500,- inkl. mva

Tjenesten bestilles via Min Side

Aktivering av anlegg tatt i bruk uten kundeforhold
Gjelder anlegg tatt i bruk der det må benyttes tid for å spore bruker: kr. 1500,- inkl. mva

Unødig utrykning
Montørbistand for å finne antatt feil med måler og dette ikke finnes: kr. 1500,- inkl. mva

Deaktivering av målerens radiomodul
Reisetid, deaktivering, dokumentasjon: kr. 1500,- inkl. mva

Aktivering av målerens radiomodul (i aktivt kundeforhold eller når kunden flytter)
Reisetid, aktivering, dokumentasjon: kr. 1500,- inkl. mva

Flytting av antenne
Ordrebehandling, reisetid, tid til flytting av antenne og trekking av kabel, dokumentasjon: kr. 1500 inkl. mva. Materiell kommer i tillegg.
Montasjetid over 30 min tilleggsfaktureres med kr. 750.- inkl. mva pr. påbegynt time.

Tjenesten bestilles via Min Side

 

 

Jeg er ny kunde, hva må jeg gjøre for å få strøm på mitt anlegg?

Du kontakter vårt kundesenter.

Kan jeg få påsetting av strøm samme dagen jeg bestiller?

Har du kontaktet vårt kundesenter tidlig på dagen, pleier dette å gå bra.

Hvorfor er det forholdsvis høy åpningspris på midlertidig stengt anlegg?

Selv om anlegget er stengt, henger dette på et strømnett og kabel/ledning til boligen/hytta som skal vedlikeholdes. Nettleien går med til drift, vedlikehold, raperasjoner mm. Dette er helt uavhengig av om det går strøm i ledningene eller ikke. Det vil være urimelig at de andre kundene i nettet skal betale denne kostnaden.
Videre er administrasjonskostnadene høyere for anlegg som skal stenges/åpnes oftere enn andre anlegg.

Bør et stengt anlegg kontrolleres før det gjenåpnes?

Norgesnett anbefaler at anlegget kontrolleres av et godkjent elektriker-firma før anlegget gjenåpnes. Det elektriske anlegget er eier/brukers ansvar.

Se utdrag fra Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1998-11-06-1060
§ 9.Ansvar - Hvem forskriften retter seg mot