Priser andre tjenester

Manuell avlesning av måler (kontrollavlesning)
Håndtering av system for manuell avlesning av målere (målere uten aktiv kommunikasjonsenhet)
Årsgebyr kr. 1800,- inkl. mva.
Gebyret blir fordelt over avregningsperiodene og blir belastet nettleiefakturaen.

Les mer om gebyr for manuell avlesning av målere på NVE sidene

Åpning av anlegg for ny kunde
Åpning av stengte anlegg foretas kun i tidsrommet kl. 08.00 – 15.30 på virkedager
Åpningsgebyr der montør må åpne måleren: 1400,- inkl. mva.
Åpningsgebyr der åpning av måler kan fjernstyres: kr. 750,- inkl. mva

Gebyret vil bli belastet på førstkommende nettleiefaktura.

Åpning anlegg grunnet manglende betaling
Åpningsgebyr der montør må åpne måleren: 3000,- inkl. mva.
Åpningsgebyr der åpning av måler kan fjernstyres: kr. 1500,- inkl. mva
Åpning foretas normalt ikke utenom tidsrommet kl. 08.00 – 15.30 på virkedager.

I nødsituasjoner ta kontakt med vår driftssentral

Gebyret vil bli belastet på førstkommende nettleiefaktura.

Midlertidig stengning/gjenåpning av anlegg
Gjelder kunder som ønsker anlegget stengt/frakoplet i mindre enn et år.

Åpning av midlertidig stengt anlegg i tidsrommet kl. 08.00-15.30 på virkedager: kr. 2000,- inkl mva
Dersom anlegget har vært stengt mer enn et år, gjelder:
Åpningsgebyr der montør må åpne måleren: 1400,- inkl. mva.
Åpningsgebyr der åpning av måler kan foretas fjernt: kr. 750,- inkl. mva

Gebyret vil bli belastet på førstkommende nettleiefaktura.

Kontroll og plombering av måler ved brutt plombering
Reisetid, montasje, materiell og dokumentasjon: kr. 1500,- inkl. mva

Kontroll av strømmåler hos kunde og unødvendig utrykning
Reisetid, kontroll og dokumentasjon: kr. 1500,- inkl. mva

Tjenesten bestilles via Min Side

Montasje av seriemåler
Reisetid, montasje av strømmåler, analyse, dokumentasjon: kr. 3500,- inkl. mva

Tjenesten bestilles via Min Side

Aktivering av anlegg tatt i bruk uten kundeforhold
Gjelder anlegg tatt i bruk der det må benyttes tid for å spore bruker: kr. 1500,- inkl. mva

Unødig utrykning
Montørbistand for å finne antatt feil med måler og dette ikke finnes: kr. 1500,- inkl. mva

Deaktivering av målerens radiomodul
Reisetid, deaktivering, dokumentasjon: kr. 1500,- inkl. mva

Aktivering av målerens radiomodul (i aktivt kundeforhold eller når kunden flytter)
Reisetid, aktivering, dokumentasjon: kr. 1500,- inkl. mva

Flytting av antenne
Ordrebehandling, reisetid, tid til flytting av antenne og trekking av kabel, dokumentasjon: kr. 1500 inkl. mva. Materiell kommer i tillegg.
Montasjetid over 30 min tilleggsfaktureres med kr. 750.- inkl. mva pr. påbegynt time.

Tjenesten bestilles via Min Side

 

 

Jeg er ny kunde, hva må jeg gjøre for å få strøm på mitt anlegg?

Du kontakter vårt kundesenter.

Kan jeg få påsetting av strøm samme dagen jeg bestiller?

Har du kontaktet vårt kundesenter tidlig på dagen, pleier dette å gå bra.

Hvorfor er det forholdsvis høy åpningspris på midlertidig stengt anlegg?

Selv om anlegget er stengt, henger dette på et strømnett og kabel/ledning til boligen/hytta som skal vedlikeholdes. Nettleien går med til drift, vedlikehold, raperasjoner mm. Dette er helt uavhengig av om det går strøm i ledningene eller ikke. Det vil være urimelig at de andre kundene i nettet skal betale denne kostnaden.
Videre er administrasjonskostnadene høyere for anlegg som skal stenges/åpnes oftere enn andre anlegg.

Bør et stengt anlegg kontrolleres før det gjenåpnes?

Norgesnett anbefaler at anlegget kontrolleres av et godkjent elektriker-firma før anlegget gjenåpnes. Det elektriske anlegget er eier/brukers ansvar.

Se utdrag fra Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1998-11-06-1060
§ 9.Ansvar - Hvem forskriften retter seg mot