Hjem » Pris på nettleie Hvaler, deler av Kråkerøy

Pris på nettleie Hvaler, deler av Kråkerøy

Den effektbaserte nettleien gjelder bare for kunder med AMS måler på Hvaler og deler av Kråkerøy.

Nettleien faktureres månedlig og er sammensatt av:

  • Fastledd (kr/år)
  • Effektledd (kr/ kW)
  • (Effekt: Maksimaltimen er avregningsgrunnlaget. Maksimaltimen er gjennomsnittet av de tre høyeste målte timeverdiene pr. måned (timene det brukes mest strøm). De tre høyeste målte timeverdiene må være på forskjellige dager. Effekt måles i watt (W) eller kilowatt (kW). 1000W = 1kW.)
  • Energiledd (øre/kWh)
[table id=3 responsive=»scroll»/]

Indirekte målte anlegg: Fastledd pris kr. 5374,6. Differensieringen på fastleddet er knyttet til faktiske merkostnader for måling (strømtrafo) hos kunden.

Prisene gjelder fra 01.07.2021 og er inkl. alle avgifter.

Hvilke avgifter må jeg betale og hvor store er de?

Avgifter på nettleien 2021

Forbruksavgift fra 01.01.21: 16,69 øre/kWh ekskl. mva (20,8625 øre/kWh inkl. mva)

Det er redusert avgift for elektrisk kraft som leveres til industri- og bergverksproduksjon
(0,546 øre/kWh ekskl. mva)
Mer informasjon er å finne på Skatteetatens internettsider; www.skatteetaten.no
Norgesnett AS må motta skriftlig dokumentasjon fra kunden på at anlegget skal ha redusert avgift.

Lovpålagt innbetaling til energifondet (ENOVA) for privatkunder:
1 øre/kWh ekskl. mva (1,25 øre/kWh inkl. mva). Innbetalingen er inkludert i energileddene.

Lovpålagt innbetaling til energifondet (ENOVA) for næringskunder:
Kr. 800 pr. år ekskl. mva. pr. målepunkt-ID. Innbetalingen er inkludert i fastleddene.

Mva: 25%

Hva er timesverdi og maksimaltime?

Timesverdi er gjennomsnittet av ditt effektforbruk i en time.
Bruker du 5kW i en halv time, blir ditt timesforbruk 2,5kW og omregnet til energiforbruk blir dette 2,5kWh.
Bruker du 10 kW i 10 min tilsvarer dette en timesverdi på 1,67kW og et energiforbruk på 1,67kWh.
Bruker du de samme 10kW i en time tilsvarer dette en timesverdi på 10kW og et energiforbruk på 10kWh.
Formelen er: effekten på enheten (panelovn, elbillader, vaskemaskin osv) som bruker strøm dividert på 60 og deretter multiplisert med antall minutter apparatet trekker strøm.

Det er gjennomsnittet av de tre timene med høyest timesverdi som defineres som maksimaltimen og som blir avregnet hver mnd.