Nye strømmålere

Innen 1.1.2019 skulle samtlige nettkunder i Norge, det vil si 2,7 millioner ha byttet til automatisk måleravlesning.

Denne myndighetsbestemmelsen fra NVE påla nettselskapene i Norge ansvaret for å installere de nye målerne.

Hos et lite antall kunder er det ikke utført målerbytter ennå. Ferdigstillelse hos disse foregår kontinuerlig.