Nye strømmålere i Fredrikstad

Innen 1.1.2019 skulle samtlige nettkunder i Norge, det vil si 2,7 millioner ha byttet til automatisk måleravlesning.

Denne myndighetsbestemmelsen fra NVE påla nettselskapene i Norge ansvaret for å installere de nye målerne.

I perioden 2011 – 2013 ble vel 10.000 strømmålere byttet på Hvaler og Kråkerøy.

I september 2016 startet byttingen av ytterligere 32.000 målere. Disse arbeidene ble sluttført i oktober 2017.

Hos et lite antall kunder er det ikke utført målerbytter ennå. Ferdigstillelse hos disse foregår kontinuerlig.

 

 

Utsendt brosjyre til våre nettkunder