Nye standardvilkår fra 1. mai 2021

Norgesnett endrer standardvilkårene for nettleie og tilknytning fra 1. mai 2021 til Energi Norges nye standardvilkår.

Dette gjelder for forbrukerkunder og næringskunder.

Standardvilkårene av 01.05.21 avløser tidligere standardavtale. Behovet for de oppdaterte vilkårene er i første rekke utløst av endringer i en rekke forskrifter, gitt av myndighetene ved Olje- og energidepartementet (OED), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Reguleringsmyndigheten for energi (RME) og Justervesenet.

Disse standardvilkårene gjelder mellom Nettselskap og Kunde fra det tidspunkt de er kunngjort for kundene iht. gjeldende regler. Av de nye vilkårene fremgår det at endringer i standardavtalene trer i kraft med 30 dagers varsel til Kunden. Enten som direkte melding til kunden eller gjennom Norgesnett sine hjemmesider.

Standardvilkårene består av to deler/avtaler:

  • Nettleievilkårene som regulerer forholdet mellom Nettselskapet og Kunden
  • Tilknytningsvilkårene som regulerer forholdet mellom Nettselskapet og eieren av den elektriske installasjonen som skal tilknyttes eller er tilknyttet overføringsnettet.

 

Standard vilkår for nettleie og tilknytning Forbrukerkunder (husholdning/fritidsboliger) 01.05.21

Standard vilkår for nettleie og tilknytning Næring 01.05.21