Hjem » Ny nettleie 2022

Ny nettleie 2022

 

I juni 2021 vedtok regjeringen at ny nettleie skal innføres. Norgesnett og andre nettselskaper må gjennomføre dette for sine kunder. Ordningen var ment til å gjelde fra 1. januar 2022. Ordningen har blitt vedtatt utsatt, men anbefales innført 1.juli 2022. 

Nyhet 17.03.2022: Nettselskaper og organisasjoner med felles anbefalinger til ny nettleiemodell

Om den nye ordningen:

Ny nettleie vil påvirke de kundene som har et forbruk under 100 000 kWh i året. Dette gjelder i stor grad vanlige husholdninger og hyttekunder, men det innebærer også at en del næringskunder vil få en ny prismodell. Selv om ordningen er utsatt håper vi at våre kunder har lyst til å etablere gode strømvaner uten de økonomiske incentivene er tilstede. Vi oppfordrer alle til å bli kjent med strømforbruket sitt, det kan man gjøre på MIN SIDE.

 

Intensjonene med ny nettleie:

Nettleien vil nå bestå av et kapasitetsledd og et energiledd. Det som tidligere het fastledd blir nå endret til kapasitetsledd. Fastleddet i nettleien har vært lik uavhengig av hvordan du bruker strømmen. Ved å endre fastleddet til et kapasitetsledd gir vi deg mulighet til å påvirke det du bruker i strøm mer enn noen gang. Dette kan man gjøre gjennom endring av forbruksmønster. Det vil si at du i fremtiden betaler ut ifra hvor mye strøm fra strømnettet du som kunde bruker på en gang. Dette kalles effekt og betegnes med kW.

 

Ny nettleie vil i hovedsak gjelde for husholdningskunder og hyttekunder, men også for næringskunder som bruker under 100 000kWh i året. De samme rådene gjelder for næringskundene; prøv så langt det er mulig å spre strømforbruket, og unngå å bruke for mange strømkrevende produkter på samme tid.

Nettleie er et spleiselag og kostnadene skal nå fordeles etter hvor mye strøm som brukes samtidig. Det kan være penger å spare på å jevne ut strømforbruket. Les mer om Smartere strømforbruk med ny nettleie her.

 

NormalStromdag

Anbefaltstromdag

Bruker du lite strøm samtidig og belaster strømnettet med lav effekt vil du betale mindre enn de som bruker mye strøm samtidig og belaster strømnettet med høy effekt.

Du finner informasjon om ditt forbruk på Min Side. Der kan du også finne ut hvor mye forbruk du har per time.

De som kan påvirke nettleien sin mest er de som har Elbil og som kan flytte lading av bilen når man ellers i husstanden bruker minst strøm. Lad bilen sakte og sikkert gjennom natten med lavt effektuttak. Husk trygg og sikker lading!

En god huskeregel er også at du bør kjøre husholdningsapparater etter hverandre, ikke samtidig.

Selv om den nye nettleiemodellen anbefaler å spre strømforbruket, fraråder vi å bruke oppvaskmaskin, vaskemaskin og tørketrommel om natten. Det har med brannsikkerhet å gjøre, og det vil uansett gi en veldig liten besparelse.

Husk VENT med klesvasken til etter middagen og lad elbilen TRYGT om natta.

Hva er nettleie? Les mer her.

På sidene til Energi Norge finner du mer informasjon om Ny nettleie.

Her finner du bakgrunnsinformasjon fra NVE.

Spørsmål og svar til ny nettleie


Gjennom ny nettleie ønsker Olje- og energidepartementet at vi strømforbrukere skal endre vaner og at dette skal gjøres gjennom nettleien. Det vil si at den nye nettleien vil basere seg på hvor mye strøm du bruker samtidig. Det kan være penger å spare på å jevne ut strømforbruket. Ny nettleie vil gi deg mulighet til å påvirke nettleien din i større grad enn tidligere.

Den største endringen er at fastleddet ikke lenger er fast, den endres til et kapasitetsledd. Det vil si at du vil måtte betale nettleie ut ifra hvor mye kapasitet i strømnettet du som kunde tar ut på en gang. Altså, hvor mye strøm du bruker på en gang.  I tillegg til kapasitetsleddet kommer et energiledd også kalt forbruksledd. Forbruksleddet er det antall kWh vi frakter hjem til deg hver måned (dette blir likt som i dag).

Tidligere var det bare antall kilowattimer som påvirket nettleien din. Nå får du større mulighet til å påvirke regningen. Fra 2022 vil nettleien for husholdningskunder bestå av to deler:

  • Kapasitetsleddet – et beløp per måned etter hvor mye strøm du bruker samtidig
  • Energileddet – et beløp per kilowattime, avhengig av når på døgnet du bruker strømmen

 

Kapasitetsleddet bestemmes av den timen du brukte mest strøm samtidig i den foregående måneden. Dersom du jevner ut strømforbruket gjennom døgnet, får du et lavere kapasitetsledd enn om du bruker mye strøm på én gang. For eksempel vil det lønne seg å ikke vaske klær, lage middag og lade elbil samtidig. Elbilen kan du med fordel lade med hjemmelader om natten.

 

Energileddet bestemmes av hvor mye strøm du bruker totalt (antall kilowattimer), og når du bruker strømmen. Du betaler mindre per kilowattime om natten enn på dagtid. Noen selskaper vil også ha lavere energiledd i helgene og i sommerhalvåret, når strømnettet er mindre belastet.

Strømnettet er et stort spleiselag som i sin helhet betales av brukerne gjennom nettleien. Generelt er det slik at de med små boliger og lavt samtidig forbruk vil betale en mindre andel enn i dag, mens de med større boliger og én eller flere elbiler vil betale en større andel. Disse har likevel gode muligheter til å tilpasse forbruket sitt og dermed redusere nettleien – dersom de gjør en liten egeninnsats.

Det er myndighetene som bestemmer inntektene for det enkelte nettselskap. I noen regioner vil nettleien gå opp i 2022, uavhengig av den nye prismodellen. Det skyldes økte kostnader til drift og investeringer i nettet. Men alle får uansett en større mulighet til å påvirke nettleien sin. Nettselskapene vil informere kundene sine om hvordan den nye prismodellen slår ut for dem.

Små leiligheter: De fleste vil bli påvirket i liten grad, fordi strømforbruket i utgangspunktet er forholdsvis jevnt og lavt. Kundene her vil normalt havne i det rimeligste kapasitetstrinnet.

Eneboliger: Vil fordele seg på flere kapasitetstrinn, og kan påvirke nettleien ved å jevne ut forbruket slik at de havner på et rimeligere trinn. De som har elbil kan spare penger på å lade med godkjent hjemmelader om natten. Da vil normalt både strømprisen og nettleien være rimeligere.

 Boliger med solceller: Bruk av egenprodusert strøm vil gi litt mindre sparegevinst fordi energileddet i nettleien reduseres. Mer av nettleien skal tas inn via kapasitetsleddene. Fortsatt vil det være mye å spare på strømpris og avgifter. Også for disse er det viktig å jevne ut forbruket, spesielt i de timene de ikke har egen strømproduksjon.

Etterisolering, varmepumpe etc.: Energieffektiviseringstiltak vil gi litt mindre sparegevinst, fordi energileddet i nettleien reduseres. Mer av nettleien skal tas inn via kapasitetsleddene.  Men det vil fortsatt være mye å spare på strømpris og avgifter.

 Hytteeiere: For eiere av gjennomsnittshytter blir regnestykket omtrent som for eiere av eneboliger. Også her gjelder rådet om å jevne ut strømforbruket gjennom døgnet. Hvis du kommer med elbil til kald hytte, kan det være lurt å vente med å lade elbilen til hytta er varmet opp.

Bedrifter med årlig forbruk under 100.000 kWh: Ingen vesentlig endring for disse, men kunder med høyt strømforbruk i enkelttimer bør vurdere tilpasninger.

Prisen på de ulike kapasitetstrinnene vil variere mellom nettselskapene, men flere legger opp til at det vil være rundt 1500 kroner å spare årlig på å tilpasse forbruket til et lavere kapasitetstrinn. Flere legger også opp redusert pris på energileddet per kilowattime om natten, sammenliknet med dagtid. Dersom du flytter lading av elbil til natt med trygg hjemmelader, vil det altså være penger å spare.

De som bruker mest strøm vil kunne påvirke nettleien sin mest – ikke minst alle som har elbil og egen hjemmelader. Det skal ikke være dyrt og vanskelig å bruke strøm smartere. Det finnes allerede enkle løsninger for automatisk lading av elbil når prisene er mest gunstige. Det samme gjelder oppvarming.

Flere nettselskaper har gjennomført pilotprosjekter og spørreundersøkelser. Tre av fire i den største piloten opplever at de har mulighet til å tilpasse strømforbruket sitt. Pushvarsel om perioder med høyere priser ga opptil 7,5 prosent nedgang i strømforbruket, som er en god effekt. Erfaringene så langt viser at kundene ønsker tips og varsling om hvordan de kan bruke strøm smartere.

Ved å logge inn på “min side” hos nettselskapet, kan du se hvor mye strøm du har brukt per time bakover i tid. Dersom du ønsker å følge med i sanntid, kan du med enkelt utstyr koble deg til HAN-porten på strømmåleren din. Samtidig må du be nettselskapet gi deg tilgang til data fra måleren. Måleren kan kommunisere med automatiske styringssystemer for energibruk i hjemmet.

På måleren til Norgesnett kan du faktisk ved å bla i menyen se øyeblikksforbruket ditt.

Innføring av ny nettleie har vært diskutert og planlagt gjennom flere år, hvor ulike forslag fra myndighetene har vært gjennom to høringsrunder. Olje- og energidepartementet tok den endelige beslutningen om å innføre ordningen, med støtte fra nettbransjen. Vi ser at det kan bli mye å forholde seg til for kundene nå – det positive er at de får større mulighet til å påvirke nettleien.

Ved å utnytte det eksisterende strømnettet bedre før vi bygger nye kraftlinjer, kan nettselskapene spare store kostnader og dermed holde nettleien lavest mulig for deg som forbruker. Bare ved å flytte lading av elbiler til natten, kan vi spare 11 milliarder kroner i nettinvesteringer, ifølge beregninger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Flytting av forbruk skal ikke gå ut over komfort eller sikkerhet i hjemmet. Vi anbefaler for eksempel ingen å bruke vaskemaskin, tørketrommel eller oppvaskmaskin når de sover. Det er heller ikke mye å spare på dette. Elbil kan du derimot trygt lade om natten, om du har installert egen hjemmelader.

  • Frem mot 2040 ventes strømforbruket i Norge å øke med 25-45 prosent, som følge av klimatiltak og industriutbygging, ifølge analyser fra NVE. I januar 2021 satte vi ny forbruksrekord.
  • Strømnettet må dimensjoneres for den ene timen i året vi bruker mest strøm. Dersom vi klarer å jevne ut forbruket over flere av døgnets timer, kan vi spare store investeringer i nettet.
  • Strømnettet betales fullt og helt av brukerne gjennom det store spleiselaget som heter nettleie. Bare ved å lade elbiler smartere, kan vi spare 11 milliarder kroner i investeringer, ifølge NVE.

Nettselskapenes samlede inntekter bestemmes av myndighetene gjennom årlige inntektsrammer, og vil ikke påvirkes av ny prismodell. Drift, vedlikehold og utbygging av strømnettet i Norge koster årlig rundt 27 milliarder kroner. Denne regningen dekkes i sin helhet av brukerne av nettet. Ved å utnytte kapasiteten i nettet smartere, kan vi holde nettleien lavest mulig for strømkundene over tid.