Månedsfakturering fra desember 2018

Månedsfakturering innføres for alle kundene i desember 2018

Mange kunder hos Norgesnett mottar månedsfaktura på nettleien, enten fra sin kraftleverandør (gjennomfakturering) eller direkte fra Norgesnett. Fra desember måned innfører Norgesnett månedlig fakturering av nettleien for alle kunder som ligger på andre faktureringsintervaller.

Bakgrunnen for innføring av månedsfakturering er flere:

  • De fleste kundene som ikke har gjennomfakturering ønsker månedsregning.
  • Det er et ønske fra kraftleverandørene som fakturerer nettleien på vegne av Norgesnett om å motta månedsregning. 80 % av våre nettkunder ligger på en slik ordning (gjennomfakturering).

Avregningen månedlig faktureres etterskuddsvis og vil være basert på måleravlesning (automatisk eller manuelt).

Vi håper våre kunder vil være fornøyde med vår omlegging.