Norgesnett gjør tiltak i forhold til koronaepidemien

Norgesnett har en samfunnskritisk oppgave ved å levere sikker og stabil strømforsyning til våre kunder. Vi har derfor økt beredskapen betydelig for å unngå smitte samt bidra til å begrense spredningen av korona ytterligere. I tillegg er beredskapen for å sikre strømforsyningen styrket, blant annet ved at reservekapasitet innenfor kritiske kompetanseområder er styrket

Som nettselskap har vi et betydelig ansvar for at samfunnet skal fungere, også i den situasjonen vi nå er i.

Vi skal sørge for at du som kunde skal få strøm til både lys og varme.