Norgesnett endrer nettleien 1. oktober for alle sine kundegrupper

 

Norgesnett = Ditt strømnett

 

Nettleien er prisen du betaler for å få strømmen fraktet til ditt hjem, fritidsbolig og arbeidsplass. Vi i Norgesnett jobber kontinuerlig for å finne smarte og effektive løsninger for drift av strømnettet. Strømnett og strømtilførsel er helt samfunnskritisk, og vårt mål er høy leveringssikkerhet og lav nettleie.

Vi ønsker med dette å informere deg om endring i nettleien som trer i kraft per 1. oktober. Nettleien skal dekke kostnadene ved å føre strømmen fram til kundene. Alle nettselskap i Norge er underlagt strenge forskrifter, og det er myndighetene som bestemmer hvor mye nettleie selskapene kan kreve inn fra kundene. Når kostnadene ved å overføre strøm, samt drifte og utvikle strømnettet endrer seg, blir konsekvensen at nettleien endres. De høye strømprisene i år har medført økte kostnader for nettselskapene*. Med bakgrunn i dette må vi øke nettleien noe fra og med 1. oktober 2021.Vi har tidligere satt ned nettleien, vi satt den noe opp i juli og justeringen nå medfører at nettleien er tilbake på samme nivå som i 2019.

En husholdningskunde som bruker 20000 kWh i året vil få en økning på 587 kroner eller vel 49 kroner i måneden.

Her finner du mer informasjon:

Husholdningskunder med energitariff 

Husholdningskunder med effekttariff  (Hvaler og Søndre Kråkerøy)

Næringskunder alle tariffkategorier 

 

*Høye strømpriser i år har medført økte kostnader for nettselskapene:

Som en del av nettdriften, påløper det kostnader for nettselskapene i form av overføringstap i nettet, eller nettap. Dette innebærer at noe strøm går tapt mellom innmatingspunktet hos strømprodusenten og uttakspunktet hos forbrukeren på grunn av motstand i ledningene.Nettselskapene må kjøpe kraft for å dekke dette overføringstapet, og denne kostnaden inngår i beregningsgrunnlaget for inntektsrammen.
(kilde:NVE)