Nettleien tilbake til omtrent samme nivå som 1.oktober 2020

De siste månedene er nettleien redusert to ganger; 1. oktober 2020 (6% nedgang)  og 1. januar 2021 (5% nedgang).
Nettleiekostnadene som Norgesnett betaler for bruk av overliggende nett for å få strømmen levert fram til vårt nett og våre kunder, har steget grunnet høyere strømpriser.
Derfor vil nettleien øke med i gjennomsnitt 5 prosent ekskl. avgifter fra 1. juli 2021.

Prisøkningen for hver enkelt kunde vil avhenge av forbruksmønsteret og vil derfor variere.

En husholdningskunde med et årsforbruk på 20.000 kWh, vil med ny pris betale kr. 10848,- inkl. avgifter til staten. Avgifter utgjør kr. 5708,-.
Sammenliknet med prisen før økningen betyr dette en årlig økt kostnad på kr. 300,- inkl avgifter.

Energibasert nettleie, husholdning og hytter, pris 01.07.2021

Kundegrupper Fastledd
[kr/år]
Energiledd sommer
mai – okt
[øre/kWh]
Energiledd vinter
nov – apr
[øre/kWh]
Husholdning 2394 41,18 43,36
Hytte / fritidsbolig / naust 2700 41,18 43,36
Blokk 1163 41,18 43,36
Privat veilys målt/umålt (brukstid umålt veilys 4000t) 500 41,18 43,36
[kr/år]
Tariff for ikke automatisk avlesning 1875

Tariff for ikke automatisk avlesning, som ble innført 1. april i år, justeres ikke.

 Prisene er inkl. alle avgifter.

 

 Effektbasert nettleie, husholdning og hytter, pris 01.07.2021 (Kun Hvaler og deler av Kråkerøy)

Kunde-grupper Fastledd [kr/år] Effektledd
jan-des
[kr/kW/mnd]
Energiledd sommer
mai-okt
[øre/kWh]
Energiledd vinter
nov-april
[øre/kWh]
Husholdning 750 68,50 26,49 28,36
Hytte/fritidsbolig 1600 68,50 26,49 28,36
Husholdning med effektuttak større enn 100kW Effekttrinn 1

(0-100kW)

750 68,50 26,49 28,36
Effekttrinn 2

(>100kW)

66,88
Veilys 500 68,50 26,49 28,36

Indirekte målte anlegg (med strømtrafo) har fastledd på kr. 5374,6.  Differensieringen på
fastleddet er knyttet til faktiske merkostnader for måling hos kunden.

 Prisene er inkl. alle avgifter.

 

Energibasert nettleie, næring.

Pris 01.07.2021 

Kundegrupper Fastledd
[kr/år]
Energiledd sommer
mai – okt
[kr/kWh]
Energiledd vinter
nov – apr
[kr/kWh]
Liten næring 2715 0,1525 0,17
Veilys målt/umålt (brukstid 4000t) 1200 0,1525 0,17
Annet umålt forbruk (brukstid 8760t) 970 0,1525 0,17

Prisene er inkl. ENOVA kr 800 i fastleddet, men ekskl. forbruksavgift og mva.

 

Effektbasert nettleie, næring

Pris 01.07.2021 

Kundegrupper Fastledd [kr/år] Effektledd
jan – des
[kr/kW/mnd]
Energiledd sommer
mai – okt
[øre/kWh]
Energiledd vinter
nov – apr
[øre/kWh]
Liten næring (230V og 400V) (effektmålt uten strømtrafo) Effekttrinn 1 (0-100kW) 1400 54,8 3,50 5,00
Effekttrinn 2 (>100kW) 53,5
Større næring (230V og 400V) (effektmålt med strømtrafo) Effekttrinn 1 (0-100kW) 5100 54,8 3,50 5,00
Effekttrinn 2 (>100kW) 53,5
Veilys (230V og 400V) (effektmålt uten strømtrafo) Effekttrinn 1 (0-100kW) 1200 54,8 3,50 5,00
Effekttrinn 2 (>100kW) 53,5
Høyspent måling 14360 38,6 2,00 3,00

Differensieringen på fastleddet for liten- og større næring er knyttet til faktiske merkostnader for måling (strømtrafo) hos kunden.

Prisene er inkl. ENOVA kr 800 i fastleddet, men ekskl. forbruksavgift og mva.

 

Effektbasert nettleie, næring, fleksibelt forbruk.
Prisjusteres ikke 01.07.2021. Pris 01.01.2021 er gjeldende. 

Kundegrupper Fastledd
[kr/år]
Effekt-

ledd sommer
mai – okt
[kr/kW/mnd]

Effekt-

ledd vinter
nov – apr
[kr/kW/mnd]

Energiledd sommer
mai – okt
[øre/kWh]
Energiledd vinter
nov – apr [øre/kWh]
Fleks. 1,5H lavspent Effekttrinn 1

(0-200kW)

5100 15,50 22 3,50 5,00
Effekttrinn 2

(>200kW)

10 18
Fleks. momentan, lavspent Effekttrinn 1

(0-200kW)

5100 5 8 3,50 5,00
Effekttrinn 2

(>200kW)

2,5 4,5
Fleks. momentan høyspent 14360 1,25 1,25 2,00 3,00

Prisene er inkl. ENOVA kr 800 i fastleddet, men ekskl. forbruksavgift og mva.

 

Avgifter på nettleien 2021

Forbruksavgift fra 01.01.21: 16,69 øre/kWh ekskl. mva (20,8625 øre/kWh inkl. mva)

Det er redusert avgift for elektrisk kraft som leveres til industri- og bergverksproduksjon

(0,546 øre/kWh ekskl. mva)

Mer informasjon er å finne på Skatteetatens internettsider; www.skatteetaten.no

Norgesnett AS må motta skriftlig dokumentasjon fra kunden på at anlegget skal ha redusert avgift.

Lovpålagt innbetaling til energifondet (ENOVA) for privatkunder:
1 øre/kWh ekskl. mva (1,25 øre/kWh inkl. mva). Innbetalingen er inkludert i energileddene.

Lovpålagt innbetaling til energifondet (ENOVA) for næringskunder:
kr. 800 pr. år ekskl. mva. pr. målepunkt-ID. Innbetalingen er inkludert i fastleddene.

Mva: 25%