Nettleien reduseres for våre kunder 01.01.2021

Nettleien reduseres i gjennomsnitt 6% ekskl. avgifter for de de fleste kundegruppene 1. januar 2021. Dette har bakgrunn i lavere kostnader til overliggende nett.

Prisnedgangen for hver enkelt kunde vil avhenge av forbruksmønsteret og vil derfor variere noe.

Hos kunder med fleksible tariffer skjer det ingen prisendring.

Forbruksavgiften (elavgiften) øker fra 20,1625 øre/kWh inkl. mva til 20,8625 øre/kWh inkl. mva.

 

Energibasert nettleie, husholdning og hytter, pris 01.01.2021

Kundegrupper Fastledd
[kr/år]
Energiledd sommer
mai – okt
[øre/kWh]
Energiledd vinter
nov – apr
[øre/kWh]
Husholdning 2375 39,61 42,11
Hytte / fritidsbolig / naust 2540 39,61 42,11
Blokk 1145 39,61 42,11
Privat veilys målt/umålt (brukstid umålt veilys 4000t) 500 39,61 42,11

Prisene er inkl. alle avgifter.

 

Effektbasert nettleie, husholdning og hytter (Kun Hvaler og deler av Kråkerøy)

Pris 01.01.2021 

Kunde-grupper Fastledd [kr/år] Effektledd
jan-des
[kr/kW/mnd]
Energiledd sommer
mai-okt
[øre/kWh]
Energiledd vinter
nov-april
[øre/kWh]
Husholdning 712 65,25 26,49 28,36
Hytte/fritidsbolig 1516 65,25 26,49 28,36
Husholdning med effektuttak større enn 100kW Effekttrinn 1

(0-100kW)

712 65,25 26,49 28,36
Effekttrinn 2

(>100kW)

62,75
Veilys 500 65,25 26,49 28,36

 

Indirekte målte anlegg (med strømtrafo) har fastledd på kr. 5374,6.  Differensieringen på

fastleddet er knyttet til faktiske merkostnader for måling hos kunden.

 

Prisene er inkl. alle avgifter.

Energibasert nettleie, næring.

Pris 01.01.2021 

Kundegrupper Fastledd
[kr/år]
Energiledd sommer
mai – okt
[kr/kWh]
Energiledd vinter
nov – apr
[kr/kWh]
Liten næring 2700 0,14 0,16
Veilys målt/umålt (brukstid 4000t) 1200 0,14 0,16
Annet umålt forbruk (brukstid 8760t) 970 0,14 0,16

Prisene er inkl. ENOVA kr 800 i fastleddet, men ekskl. forbruksavgift og mva.

 

Effektbasert nettleie, næring

Pris 01.01.2021 

Kundegrupper Fastledd [kr/år] Effektledd
jan – des
[kr/kW/mnd]
Energiledd sommer
mai – okt
[øre/kWh]
Energiledd vinter
nov – apr
[øre/kWh]
Liten næring (230V og 400V) (effektmålt uten strømtrafo) Effekttrinn 1 (0-100kW) 1369 52,2 3,50 5,00
Effekttrinn 2 (>100kW) 50,2
Større næring (230V og 400V) (effektmålt med strømtrafo) Effekttrinn 1 (0-100kW) 5100 52,2 3,50 5,00
Effekttrinn 2 (>100kW) 50,2
Veilys (230V og 400V) (effektmålt uten strømtrafo) Effekttrinn 1 (0-100kW) 1200 52,2 3,50 5,00
Effekttrinn 2 (>100kW) 50,2
Høyspent måling 14360 36,1 2,00 3,00

Differensieringen på fastleddet for liten- og større næring er knyttet til faktiske merkostnader for måling (strømtrafo) hos kunden.

Prisene er inkl. ENOVA kr 800 i fastleddet, men ekskl. forbruksavgift og mva.

 

Effektbasert nettleie, næring, fleksibelt forbruk.

Pris 01.01.2021 

Kundegrupper Fastledd
[kr/år]
Effektledd sommer
mai – okt
[kr/kW/mnd]
Effektledd vinter
nov – apr
[kr/kW/mnd]
Energiledd sommer
mai – okt
[øre/kWh]
Energiledd vinter
nov – apr [øre/kWh]
Fleks. 1,5H lavspent Effekttrinn 1

(0-200kW)

5100 15,50 22 3,50 5,00
Effekttrinn 2

(>200kW)

10 18
Fleks. momentan, lavspent Effekttrinn 1

(0-200kW)

5100 5 8 3,50 5,00
Effekttrinn 2

(>200kW)

2,5 4,5
Fleks. momentan høyspent 14360 1,25 1,25 2,00 3,00

Prisene er inkl. ENOVA kr 800 i fastleddet, men ekskl. forbruksavgift og mva.

Grunnleggende vilkår for ”Fleksibelt forbruk” er at kundens anlegg når som helst kan kobles ut etter ordre fra nettselskapet innenfor tidsrammene 1,5t varsel eller momentant varsel. Les mer på våre nettsider; www.norgesnett.no

 

Avgifter på nettleien 2021

Forbruksavgift fra 01.01.21: 16,69 øre/kWh ekskl. mva (20,8625 øre/kWh inkl. mva)

Det er redusert avgift for elektrisk kraft som leveres til industri- og bergverksproduksjon

(0,546 øre/kWh ekskl. mva)

Mer informasjon er å finne på Skatteetatens internettsider; www.skatteetaten.no

Norgesnett AS må motta skriftlig dokumentasjon fra kunden på at anlegget skal ha redusert avgift.

Lovpålagt innbetaling til energifondet (ENOVA) for privatkunder:
1 øre/kWh ekskl. mva (1,25 øre/kWh inkl. mva). Innbetalingen er inkludert i energileddene.

Lovpålagt innbetaling til energifondet (ENOVA) for næringskunder:
kr. 800 pr. år ekskl. mva. pr. målepunkt-ID. Innbetalingen er inkludert i fastleddene.

Mva: 25%