Nettleien reduseres for våre kunder 01.10.20

Fra 1. oktober 2020 vil Norgesnett redusere nettleien i gjennomsnitt 5% for alle våre kunder.

Prisnedgangen for hver enkelt kunde vil avhenge av forbruksmønsteret og vil derfor variere noe.

Norgesnett har i en periode hatt lavere kostnader enn forventet. Norgesnett reduserer derfor nettleien.

 

Energibasert nettleie, husholdning og hytter, pris fra 01.10.2020

Kundegrupper Fastledd
[kr/år]
Energiledd sommer
mai – okt
[øre/kWh]
Energiledd vinter
nov – apr
[øre/kWh]
Husholdning 2385 40,79 43,54
Hytte / fritidsbolig / naust 2660 40,79 43,54
Blokk 1145 40,79 43,54
Privat veilys målt/umålt (brukstid umålt veilys 4000t) 475 40,79 43,54

Prisene er inkl. alle avgifter.

 

 Effektbasert nettleie, husholdning og hytter (Kun Hvaler og deler av Kråkerøy)

Pris fra 01.10.2020 

Kunde-grupper Fastledd [kr/år] Effektledd
jan-des
[kr/kW/mnd]
Energiledd sommer
mai-okt
[øre/kWh]
Energiledd vinter
nov-april
[øre/kWh]
Husholdning 712 71,5 25,79 27,66
Hytte/fritidsbolig 1516 71,5 25,79 27,66
Husholdning med effektuttak større enn 100kW Effekttrinn 1

(0-100kW)

712 71,5 25,79 27,66
Effekttrinn 2

(>100kW)

69
Veilys 475 71,5 25,79 27,66

Indirekte målte anlegg: Fastledd pris. kr. 5374,6.  Differensieringen på

fastleddet er knyttet til faktiske merkostnader for måling (strømtrafo) hos kunden.

 Prisene er inkl. alle avgifter.

 

Energibasert nettleie, næring.

Pris fra 01.10.2020 

Kundegrupper Fastledd
[kr/år]
Energiledd sommer
mai – okt
[kr/kWh]
Energiledd vinter
nov – apr
[kr/kWh]
Liten næring 2708 0,155 0,177
Veilys målt/umålt (brukstid 4000t) 1180 0,155 0,177
Annet umålt forbruk (brukstid 8760t) 959,3 0,155 0,177

Prisene er inkl. ENOVA kr 800 i fastleddet, men ekskl. forbruksavgift og mva.

 

Effektbasert nettleie, næring

Pris fra 01.10.2020

Kundegrupper Fastledd [kr/år] Effektledd
jan – des
[kr/kW/mnd]
Energiledd sommer
mai – okt
[øre/kWh]
Energiledd vinter
nov – apr
[øre/kWh]
Liten næring (230V og 400V) (effektmålt uten strømtrafo) Effekttrinn 1 (0-100kW) 1369 57,2 3,50 5,00
Effekttrinn 2 (>100kW) 55,2
Større næring (230V og 400V) (effektmålt med strømtrafo) Effekttrinn 1 (0-100kW) 5100 57,2 3,50 5,00
Effekttrinn 2 (>100kW) 55,2
Veilys (230V og 400V) (effektmålt uten strømtrafo) Effekttrinn 1 (0-100kW) 1180 57,2 3,50 5,00
Effekttrinn 2 (>100kW) 55,2
Høyspent måling 14360 39,10 2,00 3,00

Differensieringen på fastleddet for liten- og større næring er knyttet til faktiske merkostnader for måling (strømtrafo) hos kunden.

Prisene er inkl. ENOVA kr 800 i fastleddet, men ekskl. forbruksavgift og mva.

 

Effektbasert nettleie, næring, fleksibelt forbruk.

Pris fra 01.10.2020 

Kundegrupper Fastledd
[kr/år]
Effekt-

ledd sommer
mai – okt
[kr/kW/mnd]

Effekt-

ledd vinter
nov – apr
[kr/kW/mnd]

Energiledd sommer
mai – okt
[øre/kWh]
Energiledd vinter
nov – apr [øre/kWh]
Fleks. 1,5H lavspent Effekttrinn 1

(0-200kW)

5100 15,50 22 3,50 5,00
Effekttrinn 2

(>200kW)

10 18
Fleks. momentan, lavspent Effekttrinn 1

(0-200kW)

5100 5 8 3,50 5,00
Effekttrinn 2

(>200kW)

2,5 4,5
Fleks. momentan høyspent 14360 1,25 1,25 2,00 3,00

Prisene er inkl. ENOVA kr 800 i fastleddet, men ekskl. forbruksavgift og mva.

Grunnleggende vilkår for ”Fleksibelt forbruk” er at kundens anlegg når som helst kan kobles ut etter ordre fra nettselskapet innenfor tidsrammene 1,5t varsel eller momentant varsel. Les mer på våre nettsider; www.norgesnett.no

 

Avgifter på nettleien 2020

Forbruksavgift fra 01.01.20: 16,13 øre/kWh ekskl. mva (20,1625 øre/kWh inkl. mva)

Det er redusert avgift for elektrisk kraft som leveres til industri- og bergverksproduksjon

(0,505 øre/kWh ekskl. mva)

Mer informasjon er å finne på Skatteetatens internettsider; www.skatteetaten.no

Norgesnett AS må motta skriftlig dokumentasjon fra kunden på at anlegget skal ha redusert avgift.

Lovpålagt innbetaling til energifondet (ENOVA) for privatkunder:
1 øre/kWh ekskl. mva (1,25 øre/kWh inkl. mva). Innbetalingen er inkludert i energileddene.

 

Lovpålagt innbetaling til energifondet (ENOVA) for næringskunder:
kr. 800 pr. år ekskl. mva. pr. målepunkt-ID. Innbetalingen er inkludert i fastleddene.

Mva: 25%