Nettleien prisjusteres opp 05.12.18

 

Overliggende nett har varslet at de øker prisene, og av den grunn settes nettleien noe opp fra 5. desember 2018.

Kostnader til overliggende nett betyr at Norgesnett betaler nettleie til regionalnettet for å kunne overføre strøm til kundene. Denne kostnaden inngår som en del av nettleien. Dagens nettleie vil ikke dekke de kostnadene Norgesnett har for overliggende nett, og for å drifte og vedlikeholde eget nett.

Det er myndighetene ved NVE som bestemmer hvor mye Norgesnett får lov til å ta inn i total nettleie. Dette kalles tillatte inntekter og skal dekker kostnadene for å transportere strømmen frem til kundene.

Priser 05.12.18