Hjem » Nettleie for plusskunder

Nettleie for plusskunder

Det opereres med to typer nettleier: en for uttak av effekt (forbruk), og en for innmating av effekt (produksjon). Typisk består begge netteleietypene av både et fastledd og et energiledd, men nettleien for forbruk kan også inkludere et effektledd. En vanlig kunde (uten produksjonsanlegg) forholder seg kun til nettleie for forbruk. Denne forbrukstariffen forblir uendret når kunden blir en plusskunde.

Når kunden etablerer produksjonsanlegg hos seg og oppnår høyere produksjon enn forbruk visse timer i døgnet, så vil plusskunden mate inn effekt på strømnettet og blir for den perioden beregnet med nettleie for produksjon. Plusskunden vil være fritatt fastleddet til produksjonsnettleien og kun bli fakturert for energileddet. Energileddet varierer avhengig av om kraftproduksjonen øker eller reduserer nettapet i området, og varierer mellom hvilket av våre nettområder du bor i.

For uttak av effekt vil kunden betale samme nettleie som før kunden ble plusskunde, men energiuttaket vil reduseres tilsvarende produksjonen av strøm (hvor produksjonen fremdeles er lavere enn forbruket). Dette vil redusere den delen av forbruksnettleien som er knyttet til energiledd.

Oppsummert:

  • I timer med høyere forbruk enn produksjon:
    Nettleie = fastledd [kr/år] + energiledd [øre/kWh] * forbruk [kWh] + effektledd [øre/kW] * effekt [kW] (sistnevnte ledd utgår for kundene som kun har energibasert nettleie)
  • I timer med lavere forbruk enn produksjon:
    Nettleie = energiledd [øre/kWh] * produksjon [kWh]
    Her er energileddet negativt, det vil si at det betales til kunden.

For andre spørsmål knyttet til plusskunder, se publisert kundeside under Kundeservice eller for installatører under Bygging & graving.

Nettleiepriser for innmating fra plusskunder i Askøy:

Priser fra 1. mars 2023:

Vinter (1.3.23-30.4.23): – 5,5 øre/kWh (-6,875 øre/kWh inkl mva)
Sommer (1.5.23-30.9.23): -3,6 øre/kWh (-4,5 øre/kWh inkl mva)

Nettleiepriser for innmating fra plusskunder i Follo:

Priser fra 1. mars 2023:

Vinter (1.3.23-30.4.23 og 1.10.23-30.4.24): -6,1 øre/kWh (-7,625 øre/kWh inkl. mva)
Sommer (1.5.23-30.9.23: -5,6 øre/kWh (-7,0 øre/kWh inkl. mva)

Nettleiepriser for innmating fra plusskunder i Fredrikstad:

Priser fra 1. mars 2023:

Vinter (1.3.23-30.4.23 og 1.10.23-30.4.24): -9,1 øre/kWh (-11,375 øre/kWh inkl. mva)
Sommer (1.5.23-30.9.23): -7,0 øre/kWh (-8,75 øre/kWh inkl mva)