Melding om jordfeil

Feil på elektriske anlegg kan føre til at det oppstår jordfeil. Jordfeil kan utgjøre stor brann- og berøringsfare. Vet du om jordfeil som burde meldes til oss?

Vanlige eksempler på hvor jordfeil kan oppstå, er i varmtvannsbereder, vaskemaskin, varmekabler eller ved spikergjennomslag gjennom ledninger. Det spesielle med slike feil er at de er vanskelige å lokalisere. Den samme jordfeilen kan bli målt og gi utslag hos alle som er tilkoplet samme transformatorkrets. En jordfeil som gir utslag på måleinstrumentene, kan altså enten befinne seg på eget anlegg, naboers anlegg eller på Norgesnett sitt distribusjonsnett.

Det er viktig at Norgesnett får melding om jordfeil

Den enkleste måten å melde fra på er å ringe Norgesnett telefon 21 49 25 06 eller benytte vårt kontaktskjema som du finner under fanen Kundeservice.

Eiers ansvar

Det er eieren av det elektriske anlegget som er ansvarlig for at eget anlegg og elektrisk utstyr er i forskriftsmessig stand i henhold til gjeldende forskrifter (FEL/NEK400). Arbeid med elektriske anlegg må utføres av kvalifisert personell fra en godkjent elektrovirksomhet.