Måleravlesning og ny pris på gebyret for manuell avlesning

Målerne til våre kunder som ikke er byttet til aktiv AMS-måler eller der radiokommunikasjonsheten er slått av, skal manuelt avleses av Norgesnett.

Denne kontrollavlesningen av målerne starter nå i oktober.

Kundene betaler gebyr for administrasjon av systemet for manuell avlesning av målere. Årsgebyret settes ned fra kr. 2000,- inkl mva til kr. 1800,- inkl. mva.

Kundene dette gjelder vil motta informasjon om dette via epost eller brevpost.