Linjebefaring med helikopter i Enebakk kommune 1. juli – 11. juli

Som en del av et systematisk og nødvendig vedlikehold av forsyningsnettet
vil NORGESNETT befare det høyspente luftledningsnettet med helikopter i Enebakk kommune.
1. juli – 11. juli. Værforbehold.
Befaringen vil foregå i en høyde ca. 30-50 meter og vil kunne medføre litt støy. NORGESNETT beklager den
ulempe dette vil medføre for den enkelte.