Linjebefaring med helikopter 12. – 23. oktober

I perioden 12. – 23. Oktober vil Norgesnett utføre nødvendig årlig befaring av det høyspente luftnettet i kommunene Hvaler, Fredrikstad, Røyken og Enebakk. Det meste av overflyvningen går raskt – men kan medføre noe støy. I kommunedel Borge i Fredrikstad vil det bli utført en toppbefaring som medfører at helikopteret går litt lavere og i redusert hastighet over linjene. Vi beklager det eventuelle ulempene og støy dette medfører våre kunder.