Image
Aktuelt

Ny timesbasert strømstøtte fra 1. september


Publisert: 31/08/2023

Strømstøtte time for time, en mer rettferdig ordning der man får indivuell strømstøtte!

Fra desember 2021 ble strømstøtteordning innført. Frem til 1. september har strømstøtten vært basert på gjennomsnittlig spotpris for den aktuelle måneden, med støttesatser som varierte fra noen få øre per kWh til over 3 kroner når strømprisen var høy. For juli og august er gjennomsnittlig spotpris lavere enn 70 øre, og det blir ingen strømstøtte.

Det som er nytt nå, er at strømstøtten baseres på gjennomsnittlig spotpris time for time i det lokale prisområdet hvor boligen din tilhører. Når prisen overstiger 70 øre per kilowattime (kWh), vil staten dekke 90 prosent av strømprisen over dette nivået. Ordningen er i så måte ganske lik den gamle, men den vil følge ditt faktiske forbruk time for time. Hittil i september er det ingen timer i våre prisområder som har hatt strømpris over 70 øre, og dermed ingen strømstøtte. Den nye lovendringen trådte i kraft 16. juni 2023.

For mer informasjon om regjeringens strømstøtteordning, besøk regjeringens side her.

NVE vil publisere støttesatsene time for time på deres nettside, som du finner her. Forbruket ditt time for time finner du på Min Side under fanen for forbruk.

For en rask oversikt og mer informasjon om støtteordningen, har vi samlet det meste av informasjon på vår hjemmeside her.