Hjem » Kunde » Takk for din henvendelse

Takk for din henvendelse

Vi kommer tilbake til deg så raskt som mulig. Det å sende flere henvendelser vedrørende samme sak, vil ikke forkorte saksbehandlingstiden.

Ønsker du mer informasjon om hvordan nettleien er bygd opp kan du lese om dette her.

Klikker du på denne linken, vil du finne mer info om kompensasjonsordningen for høye strømpriser;

https://norgesnett.no/kunde/kompensasjonsordning-for-hoye-strompriser/

Mange kontakter oss for åpning av HAN-port. Dette må bestilles på Min Side, under fanen Bestille Tjenester. Etter at vi har mottatt bestillingsskjemaet for åpning av HAN-port, vil behandlingstiden ta inntil 3 virkedager.

For utbetaling av et eventuelt tilgodebeløp i forbindelse med kompensasjonsordningen for høye strømpriser må du registrere kontonummeret ditt på Min Side. Registrering av kontonummer finner du under fanen Min Profil og Registrer kontonummer. Av sikkerhetsmessige årsaker, har vi dessverre ikke anledning til å legge inn kontonummeret manuelt for deg. Etter at du har registrert kontonummeret ditt, vil påfølgende utbetalinger skje på kommende fakturaers forfallsdato, eller neste virkedag.

Du vil finne all informasjon du trenger for å registrere bruker dersom dette ikke er gjort tidligere, på din nettleiefaktura. Les mer om hvordan du registrerer bruker;

https://norgesnett.no/aktuelt/kompensasjonsordning-og-min-side/

Gjeldene støttesatser i kompensasjonsordningen finner du her.

Dersom din henvendelse gjelder flytting, må du kontakte din strømleverandør.

 

Vi takker for din tålmodighet, og ønsker deg en fin dag!

Med vennlig hilsen
Norgesnett