Hjem » Kunde » Hvordan beregnes nettleie? » Spørsmål og svar ny nettleie

Spørsmål og svar ny nettleie

Alle strømkunder i Norge får ny nettleie fra 1. juli 2022. Formålet er å få oss til å bruke strøm smartere, for å spare penger og miljøet. Du som Norgesnett kunde vil spare på å flytte noe strømforbruk til mindre hektiske tider på døgnet.

Vi i Norgesnett får stadig flere spørsmål om den nye nettleien som alle må forholde seg til fra 1 juli. Her er svarene på noe av det mange spør oss om.

Hvordan fungerer den nye prismodellen for nettleie?

Tidligere var det bare antall kilowattimer som påvirket nettleien din. Nå får du større mulighet til å påvirke regningen. Fra 1. juli 2022 vil nettleien for husholdningskunder bestå av to deler:

  • Kapasitetsleddet – et beløp per måned etter hvor mye strøm du bruker samtidig
  • Energileddet – et beløp per kilowattime, som er rimeligere på natten enn om dagen  

Kapasitetsleddet bestemmes av de timene du bruker mest strøm samtidig. Dersom du jevner ut strømforbruket gjennom døgnet, får du et lavere kapasitetsledd enn om du bruker mye strøm på én gang. For eksempel vil det lønne seg å lade elbil sakte om natten.

Energileddet bestemmes av hvor mye strøm du bruker totalt (antall kilowattimer), og når du bruker strømmen. Du betaler mindre per kilowattime om natten enn på dagtid. Noen selskaper vil også ha lavere energiledd i helgene, når strømnettet er mindre belastet.

Hvem vil få lavere, høyere og uendret nettleie?

Strømnettet er et stort spleiselag som i sin helhet betales av brukerne gjennom nettleien. Generelt er det slik at de med små boliger og lavt samtidig forbruk vil betale en mindre andel enn i dag, mens de med større boliger og én eller flere elbiler vil betale en større andel. Disse har likevel gode muligheter til å tilpasse forbruket sitt og dermed redusere nettleien – dersom de gjør en liten egeninnsats.

I forbindelse med innføring av ny nettleie opprettes nå like tariffer for husholdningskunder, blokkunder og kunder med fritidsboliger. Altså en samordning.
Dette betyr grunnet samordningen, og ikke den nye nettleien, at en del kunder vil oppleve dyrere nettleie, mens en god del andre kunder vil oppleve prisnedgang.

Kommer nettleien min til å gå opp eller ned i 2022?

Det er myndighetene som bestemmer inntektene for det enkelte nettselskap. I mange regioner vil nettleien gå opp i 2022, uavhengig av den nye prismodellen. Det skyldes økte kostnader til drift og investeringer i nettet. Nettselskapene vil informere kundene sine om eventuelle prisendringer.

Fra 1. juli øker prisene med ca 8,5 %, gjeldende fra 1.juli 2022

Hvor stor andel får reell mulighet til å påvirke nettleien sin?

De som bruker mest strøm vil kunne påvirke nettleien sin mest – ikke minst alle som har elbil og egen hjemmeladerDet skal ikke være dyrt og vanskelig å bruke strøm smartere. Det finnes allerede enkle løsninger for automatisk lading av elbil når prisene er mest gunstige. Det samme gjelder oppvarming. 

Hvordan kan vi være sikre på at den nye nettleien vil føre til jevnere strømforbruk?

Flere nettselskaper har gjennomført pilotprosjekter og spørreundersøkelser. Tre av fire i den største piloten opplever at de har mulighet til å tilpasse strømforbruket sitt. Pushvarsel om perioder med høyere priser ga opptil 7,5 prosent nedgang i strømforbruket, som er en god effekt. Erfaringene så langt viser at kundene ønsker tips og varsling om hvordan de kan bruke strøm smartere. 

Hvor mye vil det være mulig å spare på å bruke strøm smartere?

Prisen på de ulike kapasitetstrinnene vil variere mellom nettselskapene, men flere legger opp til at det vil være rundt 1500 kroner å spare årlig på å tilpasse forbruket til et lavere kapasitetstrinn. Norgesnett legger også opp til redusert pris på energileddet per kilowattime om natten, sammenliknet med dagtid. Dersom du flytter lading av elbil til natt med trygg hjemmelader, vil det altså være penger å spare. 

Hvor store nettinvesteringer er det realistisk å spare på «smartere strømbruk»?

Ved å utnytte det eksisterende strømnettet bedre før vi bygger nye kraftlinjer, kan nettselskapene spare store kostnader og dermed holde nettleien lavest mulig for deg som forbruker. Bare ved å flytte lading av elbiler til natten, kan vi spare 11 milliarder kroner i nettinvesteringer, ifølge beregninger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). 

Hvordan kan jeg følge med på hvor mye strøm jeg bruker samtidig?

Ved å logge inn på «min side» kan du se hvor mye strøm du har brukt per time bakover i tid. Dersom du ønsker å følge med i sanntid, kan du med enkelt utstyr koble deg til HAN-porten på strømmåleren din. Samtidig må du be oss gi deg tilgang til data fra måleren. Måleren kan kommunisere med automatiske styringssystemer for energibruk i hjemmet. 

En del av våre kunder har første generasjon AMS måler. Dette gjelder våre kunder på Hvaler og deler av Kråkerøy. På disse målerne er det ikke HAN port. En løsning foreløpig er derfor å bruke Min Side for å følge med forbruket.
Sanntidsforbruket kan leses av på selve måleren.

Hvorfor velger dere å innføre dette på et tidspunkt med svært høye strømpriser?

Innføring av ny nettleie har vært diskutert og planlagt i nærmere 10 år, med flere høringsrunder. Nå har nettbransjen i samarbeid med forbrukerorganisasjoner, miljøbevegelse og næringsliv laget en felles anbefaling som myndighetene har tatt til følge. Den vil bidra til å holde kostnadene for nettkundene lavest mulig over tid – noe som kommer alle til gode.

Hva med brannfaren om folk begynner å vaske klær om natta?

Flytting av forbruk skal ikke gå ut over komfort eller sikkerhet i hjemmet. Vi anbefaler for eksempel ingen å bruke vaskemaskin, tørketrommel eller oppvaskmaskin når de sover. Det er heller ikke mye å spare på dette. Elbil kan du derimot trygt lade om natten, om du har installert egen hjemmelader.

Hva betyr den nye modellen for våre inntekter?

Nettselskapenes samlede inntekter bestemmes av myndighetene gjennom årlige inntektsrammer, og vil ikke påvirkes av ny prismodell. Drift, vedlikehold og utbygging av strømnettet i Norge koster årlig rundt 27 milliarder kroner. Denne regningen dekkes i sin helhet av brukerne av nettetVed å utnytte kapasiteten i nettet smartere, kan vi holde nettleien lavest mulig for strømkundene over tid. 

Hvem betaler for strømnettet i Norge?

Drift, vedlikehold og utbygging av strømnettet i Norge koster årlig 27 milliarder kroner. Denne regningen dekkes i sin helhet av brukerne av nettet gjennom nettleien. Dersom vi klarer å utnytte nettet smartere, kan vi redusere behovet for utbygging og dermed holde nettleien lavere.