Hjem » Kunde » Informasjon nettleie » Priser ny nettleie

Priser ny nettleie

Hvordan de nye nettleieprisene slår ut for deg, avhenger av hvor mye strøm du bruker –  hvor mye strøm du bruker samtidig  – og når på døgnet du bruker strøm.

Nettleien vil fortsatt bestå av to ledd

Nettleien vil bestå av to ledd som før, et kapasitetsledd og et energiledd. Kapasitetsledd er det som tidligere het fastledd. Nytt fra juli er at kapasitetsleddet har ulike trappetrinn. Hvor du havner, bestemmes av gjennomsnittet av de tre timene du brukte mest strøm sist måned

For eksempel vil de som klarer å bruke mindre enn 2 kilowatt i timen gjennom hele måneden fra 1. juli vil betale 168,75 kroner for kapasitetsleddet i måneden. Bruker du opptil 5 kilowatt i én time, øker kapasitetsleddet med 281,25 kroner den måneden. Neste måned starter du med blanke ark og kan igjen oppnå laveste pris for kapasitetsleddet.

Priser – kapasitetsledd og energiledd

Prisene/tariffen gjelder for alle forbrukerkunder – alle typer boliger og fritidsboliger fra og med 1. juli 2022.

Prisene på kapasitetsleddet vil deles inn 10 trinn. Hvert trinn har sin egen pris. Kapasitetsleddet regnes ut fra måned til måned.

I følge våre beregninger havner 8 av 10 kunder i de tre nederste trinnene og nesten alle privatkunder i trinn 1 til 5. Enkelte kunder og en del næringsvirksomhet med høye timesforbruk vil komme på et høyere trinn.

Prisliste

Trinn
(1-10)

Kilowatt
kW

Kapasitetsledd

kr/mnd

Energiledd

Kl 06 – 22
øre/kWh

Energiledd

Kl 22 – 06
øre/kWh

Trinn 1

0-1,99 kW

168,75

56,76

44,26

Trinn 2

2-4,99 kW

281,25

56,76

44,26

Trinn 3

5-9,99 kW

462,50

56,76

44,26

Trinn 4

10-14,99 kW

822,50

56,76

44,26

Trinn 5

15-19,99 kW

1 092,50

56,76

44,26

Trinn 6

20-24,99 kW

1 355,00

56,76

44,26

Trinn 7

25-49,99 kW

2 100,00

56,76

44,26

Trinn 8

50-74,99 kW

3 287,50

56,76

44,26

Trinn 9

75-99,99 kW

4 475,00

56,76

44,26

Trinn 10

>100 kW

7 252,50

56,76

44,26

5 prosent av Norgesnett sine kunder vil aldri være over trinn 1.

39 prosent av kundene er aldri over trinn 2.

86 prosent av kundene er aldri over trinn 3.

Mange kunder vil være på et lavere trinn om sommeren enn om vinteren.

Prisene er inklusive alle avgifter:

  • Lovpålagt innbetaling til Energifondet (Enova) på 1,25 øre/kWh

  • Avgift på elektrisk kraft (Elavgift) er 19,2625 øre/kWh i perioden juli til desember

  • 25 prosent merverdiavgift (mva)

Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter.

Prisene inkluderer en generell prisøkning på 8,5 %.

Priseksempel:

Med et forbruk på 20 000 kWh i 2022, vil det med den nye prisen koste:

  • Kapasitetsledd 1 (0 – 1,99 kW)       Kr 12 627,-
  • Kapasitetsledd 2 (2 – 4,99 kW)       Kr 13 977,-
  • Kapasitetsledd 3 (5 – 9,99 kW)    Kr 16 152,-

Den gamle prisen vil gitt en årskostnad på kr 14 040,-. Ifølge SSB bruker en gjennomsnittlig husholdning 16 000 kWh per år.

Prisene forutsetter at man er i samme kapasitetstrinn hele året og at forbruket fordeles på 70/30 på dag og natt. Mange kunder vil være på et lavere trinn om sommeren enn om vinteren

Kapasitetsleddet

Kapasitetsleddet er et beløp per måned etter hvor mye strøm du bruker samtidig. Kapasitetsleddet beregnes ut ifra et gjennomsnitt av de tre timene i måneden du brukt mest strøm, timene må være fordelt på ulike dager.

Energileddet

Energileddet avregnes etter strømforbruk i kilowattimer, kWh. Avregningsgrunnlaget avhenger av når på døgnet forbruket skjer.

Lurer du på hvor mye du bruker?

Hvis du selv ikke vet hva du vanligvis bruker, anbefaler vi sterkt å sjekke på Min side Der finner du forbruket ditt per time, døgn og måned.

Priser – Målt/umålt veilys og annet umålt forbruk

Dette er ikke en kapasitetstariff, men en tradisjonell energitariff som blir profilavregnet.

Veilystariffen gjelder for umålte veilysanlegg. Timesmålte veilysanlegg har kapasitetstariff.

Det inngås ikke kundeforhold på umålt forbruk på nye installasjoner.

Prisene/tariffen gjelder for alle forbrukerkunder fra og med 1. juli 2022.

 

 

Fastledd

kr/år

Energiledd sommer
(mai-okt)
øre/kWh
Energiledd vinter
(nov-des)
øre/kWh

Privat veilys profil

(brukstid 4000 timer)

 

959,18

53,46

56,60

Annet umålt

(brukstid 8760 timer)

 

347,33

53,46

56,60

Priser – Næringskunder

Prisene for næringskunder finner du her