Hjem » Kunde » Hvordan beregnes nettleie? » Priser ny nettleie - Næringskunder

Priser ny nettleie – Næringskunder

Hvordan de nye nettleieprisene fra 1. juli 2022 slår ut for deg, avhenger av hvor mye strøm du bruker og når på døgnet strømforbruket ditt er på det høyeste.

Priser ny nettleie – Næringskunder

Nettleien vil bestå av to ledd som før, et kapasitetsledd og et energiledd. Nytt fra juli er at kapasitetsleddet har ulike trappetrinn. Hvor du havner, bestemmes av de tre timene du i gjennomsnitt brukte mest strøm sist måned.

For eksempel vil de som klarer å bruke mindre enn 2 kilowatt i timen gjennom hele måneden fra 1. juli vil betale 201,67 kroner for kapasitetsleddet i måneden. Bruker du opptil 5 kilowatt i én time, øker kapasitetsleddet med 291,67 kroner den måneden. Neste måned starter du med blanke ark og kan igjen oppnå laveste pris for fastleddet.

Priser

Prisene/tariffen gjelder for alle næringskunder med kapasitetsbaserte tariffer fra og med 1. juli 2022.

Trinn
(1-10)

Kilowatt
kW

Kapasitetsledd
kr/mnd

Energiledd

Dag*
øre/kWh

Energiledd

Natt*
øre/kWh

Trinn 1

0-1,99 kW

201,67

29,00

19,00

Trinn 2

2-4,99 kW

291,67

29,00

19,00

Trinn 3

5-9,99 kW

436,67

29,00

19,00

Trinn 4

10-14,99 kW

724,67

29,00

19,00

Trinn 5

15-19,99 kW

940,67

29,00

19,00

Trinn 6

20-24,99 kW

1 150,67

29,00

19,00

Trinn 7

25-49,99 kW

1 746,67

29,00

19,00

Trinn 8

50 – 74,99 kW

2 696,67

29,00

19,00

Trinn 9

75 – 99,99 kW

3 646,67

29,00

19,00

Trinn 10

>100 kW

5 868,67

29,00

19,00

* Dag: Hverdager fra 06:00 til 22:00
* Natt: Hverdager fra 22:00 til 06:00

Prisene er inkl. Enova i fastleddet, men ekskl. forbruksavgift og mva.

Prisene inneholder en generell prisøkning på 8,5 %

Kapsitetsleddet

Kapsitetsleddet avregnes etter gjennomsnittet av de tre høyeste døgnmaksene i måneden. Gjennomsnittet av døgnmaksene avgjør hvilket trinn kapasitesleddet avregnes etter.

Energileddet

Energileddet avregnes etter strømforbruk i kilowattimer, kWh. Avregningsgrunnlaget avhenger av når på døgnet forbruket skjer.

Lurer du på hvor mye du bruker?

Hvis du selv ikke vet hva du vanligvis bruker, anbefaler vi sterkt å sjekke på Min side Der finner du forbruket ditt per time, døgn og måned.

Priser – Umålt og gatelys

Dette er ikke en kapasitetstariff, men en tradisjonell energitariff som blir profilavregnet.

Veilystariffen gjelder for umålte veilysanlegg og armaturmålte veilysanlegg. Timesmålte veilysanlegg har kapasitetstariff.

Prisene/tariffen gjelder for alle næringskunder fra og med 1. juli 2022.

 

 

Fastledd
kr/år

Energiledd
(mai-okt)
øre/kWh
Energiledd
(nov-des)
øre/kWh

Næring veilys profil

(brukstid 4000 timer)

 

1 567,34

26,35

28,87

Annet umålt

(brukstid 8760 timer)

 

1 077,86

26,35

28,87

Prisene er inkl. Enova i fastleddet, men ekskl. forbruksavgift og mva.

 

Alle våre prisjusteringer fra 1.juli for effektbaserte tariffer finner her.