Hjem » Kunde » Hvordan beregnes nettleie? » Nettleiepriser gjeldene fra 1. juli 2022, Næringskunder med forbruk over 100 000 kWh per år.

Nettleiepriser gjeldene fra 1. juli 2022, Næringskunder med forbruk over 100 000 kWh per år.

I forbindelse med innføring av ny nettleie for kunder som bruker under 100 000 kWh, samordnes nå også tariffen for kunder med høyere forbruk.

Næringskunder med årsforbruk på mindre enn 100 000kWh må betale kapasitetstariff. Kunder som har et årsforbruk mer enn 100 000 kWh må betale effekttariff.

Mange av våre næringskunder betaler effekttariff i dag og vil således fortsette som før, mens for noen næringskunder er dette nytt. Dette er derfor en fellesinformasjon til kunder som betaler effekttariff i dag og til næringskunder som skal betale effekttariff fra 1. juli 2022.

Om effekttariffen:

Nettleien avregnes og faktureres månedlig og er sammensatt av:

  • Fastledd (kr/år) – En fast sum per måned
  • Effektledd (kr/ kW) – bestemmes av gjennomsnitt av de tre timene det brukes mest strøm, timene må være på forskjellige dager, per måned.
  • Energiledd (øre/kWh) – Et beløp per kilowatt time.

Det er to effekttrinn i tariffen. For et gjennomsnittlig effektuttak til og med 100 kW vil man betale «effekttrinn 1». Dersom det gjennomsnittlige effektuttaket overstiger 100 kW, betales «effekttrinn 2» for det overskytende.

Eksempel: De tre høyeste timene viser et gjennomsnitt på 115 kW, da betales 100 X effekttrinn 1 + 15 X effekttrinn 2.

 

Effektbasert nettleie næring

2022 Fastledd* kr/år

Effektledd
kr/kW/mnd

Energiledd
øre/kWh
Energiledd
øre/kWh
Fra 01.07.22 jan – des mai – okt nov – apr
Lavspent 7 717,- 5,49 7,85
Effekttrinn 1 (0-100kW) 95,66  –
Effekttrinn 2 (>100kW) 92,92  –
Høyspent måling 26 878,- 65,23 3,14 4,71

* ENOVA avgift kr. 800 er inkludert i fastleddet

Alle priser er eksklusive forbruksavgift og MVA.
For mer informasjon se www.norgesnett.no

Effektbasert nettleie fleksibelt forbruk næring

Grunnleggende vilkår for «Fleksibelt forbruk» er at kundens anlegg når som helst kan kobles ut etter ordre fra nettselskapet innenfor tidsrammene 1,5t varsel eller momentant varsel. Ved momentant varsel er det Norgesnett som fjernstyrer utkoblingen. Det er inngått særskilt avtale med kundene som har denne nettleietariffen.

Makstimen, som er avregningsgrunnlaget, for kunder med fleksibelt forbruk er den timen i måneden det brukes mest strøm.

2022

Fastledd* kr/år

Effektledd
kr/kW/mnd
Effektledd
kr/kW/mnd
Energiledd
øre/kWh
Energiledd
øre/kWh
Fra 01.07.22 mai – okt nov – apr mai – okt nov – apr
Fleksibel 1,5t utkobling, lavsp 8 470,- 5,49 7,85
Effekttrinn 1 (0-200kW) 25,49 37,27
Effekttrinn 2 (>200kW) 17,66 29,42
Fleksibel, momentan utkobling, lavsp 8 470,- 5,49 7,85
Effekttrinn 1 (0-200kW) 9,81 13,74
Effekttrinn 2 (>200kW) 4,90 7,85
Fleksibel. Momentan utkobling, høysp 26 878,- 2,43 2,43 3,14 4,71

*ENOVA avgift kr. 800 er inkludert i fastleddet

Alle priser er eksklusive forbruksavgift og MVA.

For mer informasjon se www.norgesnett.no

Avgifter på nettleien 2022

Forbruksavgift i perioden juli-des 2022 er 15,41 øre/kWh (19,2625 øre/kWh inkl mva)

Det er redusert avgift for elektrisk kraft som leveres til industri- og bergverksproduksjon (0,546 øre/kWh ekskl. mva)

Mer informasjon er å finne på Skatteetatens internettsider.

Norgesnett AS må motta skriftlig dokumentasjon fra kunden på at anlegget skal ha redusert avgift.

Lovpålagt innbetaling til energifondet (ENOVA) for privatkunder:
1 øre/kWh ekskl. mva (1,25 øre/kWh inkl. mva). Innbetalingen er inkludert i energileddene.

Lovpålagt innbetaling til energifondet (ENOVA) for næringskunder:
Kr. 800 pr. år ekskl. mva. pr. målepunkt-ID. Innbetalingen er inkludert i fastleddene.

Mva: 25%

Inkludert i prisene fra 1. juli 2022, ligger en generell prisøkning på ca 12 %. Vedvarende høye strømpriser er årsaken til prisendringen som gjelder fra 1. juli. Våre kunder vil oppleve prisøkningen forskjellig med bakgrunn i eget forbruk.

Hvordan påvirker strømprisene nettleien?

Nettleien øker fordi nettselskapene må kjøpe strøm i spotmarkedet til en høyere pris enn forventet for å dekke opp tap i nettet. Kort forklart er nettap elektriske tap i strømnettet. På grunn av motstand i strømledningene vil noe strøm gå tapt i form av varme mellom der strømmen blir produsert og der kunden forbruker den. Kostnadene til nettap for nettselskapene var i 2021 fem ganger så høy som året før, og kostnadene til nettap har vært enda høyere så langt i år.