Hjem » Kunde » Informasjon nettleie » Hvorfor ny nettleie

Hvorfor ny nettleie

Fra og med 1. juli 2022 innføres ny prismodell for nettleie i Norge. Formålet er å få jevnet ut forbruket gjennom døgnet, slik at forbrukstoppene blir lavere, og vi får utnyttet strømnettet bedre.

 

Ved å utnytte det nettet som allerede er bygd kan vi spare store kostnader og dermed holde nettleien lavest mulig for deg som forbruker.

Det kan sammenliknes med veibygging. Det er dumt å bygge ut firefelts motorvei for å ta unna noen timer med rushtrafikk, hvis vi kan fordele trafikken på flere av døgnets timer. Slik må vi tenke med strømnettet også, når vi skal bruke stadig mer strøm til både klimatiltak og nye industribedrifter.

Strømnettet er et stort spleiselag som i sin helhet betales av brukerne gjennom nettleien. Ved å utnytte kapasiteten bedre, kan vi holde kostnadene i nettet lavest mulig. Nå innføres en ny prismodell for nettleie som gjør det lønnsomt for deg å bruke strømmen smartere. 

Den nye nettleiemodellen er basert på felles anbefallinger fra nettselskaper og organisasjoner

Visste du dette om nettkapasiteten i Norge?

Frem mot 2040 er det ventet at det norske strømforbruket vil øke med inntil 45 prosent. Dette som følge av klimatiltak og industribygging.
Dersom vi klarer å jevne ut strømforbruket over flere av døgnets timer, sparer vi store investeringskostnader. Bare ved å lade elbiler litt smartere, kan vi spare hele 11 milliarder kroner i investeringer (Kilde: NVE).
Strømnettet er et spleiselag som betales i sin helhet av alle norske forbrukere.