Hjem » Kunde » Informasjon nettleie » Felles anbefaling

Felles anbefaling

Nettselskaper og organisasjoner med felles anbefalinger til ny nettleiemodell

En rekke nettselskaper og organisasjoner, blant annet Norgesnett, har samlet seg om en felles anbefaling om hvordan ny nettleiemodell bør utformes. Bak  ligger et felles ønske om økt nettutnyttelse av hensyn til miljø og for å gi så lave nettkostnader som mulig for norske strømkunder.
Anbefalingen er signert av 11 nettselskaper og 18 organisasjoner som representerer forbrukere, miljøbevegelse og næringsliv.

Les hele anbefalingen her

Fem felles anbefalinger

Selskapene og organisasjonene bak notatet, anbefaler at nettselskapene innfører en modell for nettleie som baserer seg på de fem punktene under. Modellen omfatter boliger, fritidsboliger og mindre næringskunder i lokalt distribusjonsnett.

 1. Energiledd som utgjør minimum 50 % av nettselskapets inntekter
  Vi anbefaler at minimum 50 % av nettselskapets inntekter fra den aktuelle kundegruppen skal komme fra energileddet.
 2. Forenklet tidsdifferensiering av energiledd
  Vi anbefaler at energileddet tidsdifferensieres for å motivere til flytting av fleksibelt forbruk til perioder med mye ledig kapasitet i strømnettet. Tidsdifferensiering av energileddet vil gjøre nettleien mer komplisert, og differensieringen bør derfor begrense seg til et skille mellom dag og natt/helg for å gjøre det enklest mulig for forbruker.
 1. Et kapasitetsbasert fastledd
  Vi anbefaler at den delen av nettleien som ikke kreves inn gjennom energileddet skal kreves inn gjennom et kapasitetsbasert fastledd som motiverer til å jevne ut store forbrukstopper. Fastleddet bør ikke baseres på maksforbruk i én enkelttime.
 1. Innføring av ny nettleiemodell fra 1. juli 2022
  Vi er enige om at ny nettleiemodell som er i tråd med våre anbefalinger bør innføres fra og med 1.juli 2022.
 1. Evaluering av ny nettleie høsten 2024
  Selskapene og organisasjonene som står bak dette notatet forplikter seg til å gjennomføre en felles evaluering av erfaringene med ny nettleiemodell høsten 2024. Hensikten med denne evalueringen er å vurdere om det kan være hensiktsmessig å justere nettleiestrukturen på en slik måte at interessentenes ulike behov og prioriteringer kan bli ivaretatt på en enda bedre måte.