Hjem » Kunde » Norgesnett API'er » API for nettleie-priser

API for nettleie-priser

Norgesnett har laget et API som gir ut prisene på nettleie per time. Nettleie-API’et kan hjelpe deg å gjøre strømforbruket ditt smartere

Den nye nettleiemodellen har tydeliggjort ønsket mange kunder, og særlig de som har smarte hjem, har for å kunne bruke totalprisen du betaler for strøm (spotpris) og nettleie til å styre hjemmet og forbruket på en bedre måte.

Nettleie-API vil gjøre det enklere å styre hjemmet og planlegge forbruket på en bedre måte når du styrer smart-dingsene i hjemmet ditt.

Hvordan fungerer nettleie-API’et?

API’et gir ut priser for de aller fleste tariffene og kundene hos Norgesnett, bortsett fra noen få som har for eksempel redusert elavgift eller fellesmålte anlegg.

API’et følger DIGIN sin standard for nettleie-API.

Hvis du har en smarthusleverandør og lurer på om de tar i bruk nettleie-prisene i sin løsning, ta kontakt med leverandøren din.

Du som privatperson kan hente ut prisene selv, hvis du har kunnskaper om bruk av API’er.

Dokumentasjonen til API ligger her

Spørsmål og svar

Hvordan få tilgang

All informasjon vil være tilgjengelig i vår dokumentasjon av nettleie-API.

Url til API er følgende:

https://gridtariff-api.norgesnett.no

 

 

Hva kan jeg gjøre med API'et

API’et kan brukes av alle som ønsker å hente nettleieprisene for å for eksempel styre forbruket etter nettleieprisen. Prisen per time kan brukes til strømstyring.

Hva er API

API står for Application Programming Interface og er en kode som brukes for å utveksle data mellom to forskjellige systemer eller apper.

En API-integrasjon hjelper systemene å kommunisere med hverandre – uten at mennesker er involvert. Når APIet til to systemer er koblet sammen, åpner det opp for en strømlinjeformet deling av data og automatiserte prosesser.

Fordelene med et API er at du kan automatisere prosesser, mennesker slipper å bruke tid på å flytte og sortere data, bedrifter kan skalere opp virksomheten og det reduserer selvfølgelig menneskelige feil når mennesker ikke er involvert.

Må jeg betale for å bruke Nettleie-API

Nei det er helt gratis for alle.

Hvem kan bruke Nettleie-API'et fra Norgesnett

Det er Norgesnett sine kunder (både privatkunder og bedrifter).
Og i tillegg kan alle systemleverandører, strømselskaper og smarthusleverandør som lager løsninger for Smarte hjem etc bruke api’et.

Bruker du smarthusløsninger som er kjøpt fra en smarthusleverandør, er det smarthusleverandøren som må sørge for å hente prisene fra vårt API og gjøre de tilgjengelige i smarthusløsningen din.

Har du spørsmål om dette er det best at du tar kontakt med din smarthusleverandør.

Spørsmål om Nettleie-API

har du spørsmål om Nettleie-API så kan du kontake oss på skjema under https://norgesnett.no/kundeservice/ eller epost: norgesnett@norgesnett.no

Du kan også kontakte oss på telefon mandag til fredag mellom kl. 09.00 – 11.00 og kl. 12.00 – 14.00.