Hjem » Kunde » Norgesnett API'er

Norgesnett API’er

Norgesnett har en del API’er som våre kunder, eksterne aktører og samarbeidspartnere kan benytte.

Nettleie-API

API’et gir ut priser for de aller fleste tariffene og kundene hos Norgesnett, bortsett fra noen få som har for eksempel redusert elavgift eller fellesmålte anlegg.

API’et følger DIGIN sin standard for nettleie-API.

Hvis du har en smarthusleverandør og lurer på om de tar i bruk nettleie-prisene i sin løsning, ta kontakt med leverandøren din.

Du som privatperson kan hente ut prisene selv, hvis du har kunnskaper om bruk av API’er.

Les mer om dette api her

Utvidet nettleie API

Det opprinnelige nettleie api er basert på en spesifikasjon som medførte at kun våre privatkunder kunne benytte seg av dette.

Norgesnett har laget et utvidet nettleie api som vil gi nettleieprisene/tariffene for alle type målepunkt og tariffer.
Dette for at også industri og næring kan få brukt nettleiepriser til planlegging.

Mer informasjon om dette fås ved å kontakte norgesnett@norgesnett.no

Pr idag er Brynild Gruppen en pilot på dette.

API for strømstans og planlagte utkoblinger

Norgesnett har nå et api for planlagt utkobling og pågående strømbrudd som forskjellige aktører kan benytte. Mer informasjon om dette fås ved å kontakte norgesnett@norgesnett.no

Dette kan være høyaktuelt for kommuner og beredskapsenheter etc.

Pr idag er Bergen kommune en pilot på dette.

Spørsmål og svar

Hvordan få tilgang?

Generelt så sendes en forepørsel til norgesnett@norgesnett.no for å få tilgang til våre api’er. Noen av api’ene er åpne for alle, andre må man ha en databehandleravtale med Norgesnett for å få tilgang til. Andre igjen kun til bruk for spesielle partnere.

 

Hva kan jeg gjøre med API'er?

API’et kan brukes til å automatisere og hente ut data fra system til system uten at det er behov for å gjøre dette manuelt.

Hva er API

API står for Application Programming Interface og er en kode som brukes for å utveksle data mellom to forskjellige systemer eller apper.

En API-integrasjon hjelper systemene å kommunisere med hverandre – uten at mennesker er involvert. Når APIet til to systemer er koblet sammen, åpner det opp for en strømlinjeformet deling av data og automatiserte prosesser.

Fordelene med et API er at du kan automatisere prosesser, mennesker slipper å bruke tid på å flytte og sortere data, bedrifter kan skalere opp virksomheten og det reduserer selvfølgelig menneskelige feil når mennesker ikke er involvert.

Må jeg betale for å bruke Norgesnett sine API'er

Nei, våre api er gratis. Men det kan være begrensninger på bruk og hvor ofte man kan bruke våre api’er.

Hvem kan bruke Norgesnett sine api'er

Det er Norgesnett sine kunder (både privatkunder og bedrifter).
Og i tillegg kan alle systemleverandører, strømselskaper og smarthusleverandør som lager løsninger for Smarte hjem etc bruke api’et.

Kommuner og andre aktører kan også bruker våre api’er.

Har du spørsmål ta kontakt på norgesnett@norgesnett.no.

Spørsmål om våre apier?

Har du spørsmål om våre api’er så kan du kontake oss på skjema under https://norgesnett.no/kundeservice/ eller epost: norgesnett@norgesnett.no

Du kan også kontakte oss på telefon mandag til fredag mellom kl. 09.00 – 11.00 og kl. 12.00 – 14.00.