Hjem » Kunde » Registrere kontonummer? Min Side og kompensasjonsordningen

Registrere kontonummer? Min Side og kompensasjonsordningen

Hva har dette med hverandre å gjøre?

 

Det enkle svaret: På Min Side registrerer du ditt kontonummer som du skal motta utbetalt kompensasjon på.

De aller fleste av vår kunder er på gjennomfakturering. I forhold til kompensasjonsordningen vil derfor beløpet overføres til strømleverandøren og tingene går av seg selv. På Min Side kan du se din nettleie fakturakopi inneholdende kompensasjonsbeløpet som overføres til strømleverandøren

Norgesnett har allikevel noen tusen kunder som ikke er på gjennomfakturering. Dette betyr at dersom kompensasjonsbeløpet er høyere enn nettleieprisen, skal tilgodebeløpet overføres til kundenes konto.

Vi er derfor avhengig av å ha kundenes konto. Vi mangler dessverre konti på flere kunder eller vi sitter med feil kontoinformasjon.

Dersom kontonummer ikke blir registrert, vil tilgodebeløpet bli overført til neste avregningsfaktura.

Registrering av konto gjøres på Min Side.

Her finner du veileder for å opprette bruker, logge deg inn og registrere kontonummer.

Vi er opptatt av personvernet, og kontonummer som blir opplest over telefon kan vi dessverre ikke akseptere.

 

Kunder som har registrert sitt kontonummer vil få utbetalt sitt tilgodebeløp på fakturaens forfallsdato.

 

Og når dere kunder først er inne på Min Side; her er det mange muligheter:

Du kan se din nettleiefaktura, du kan se på forbruket ditt helt ned på timesnivå dersom du har aktiv AMS måler, du kan bestille åpning av HAN-port, du finner detaljer om ditt abonnement, du kan gå igjennom Min Profil dvs at din info og samtykker er riktige