Hjem » Kunde » eNabo - Fremtidens måte å dele strøm?

eNabo – Fremtidens måte å dele strøm?

Vil du være med på fremtidens måte å dele strøm på og i tillegg få redusert nettleie?

Ved å bli eNabo kan du bidra til å fordele strømmen i ditt nabolag og forbruke strømmen lokalt når den produseres. Dette gjelder både for deg som har solceller og bruker den strømmen du produserer smart, og for deg som bor i nabolaget og bruker opp strømmen som produseres lokalt.

På visse tidspunkter i løpet av døgnet er det mer produksjon av solenergi enn forbruk i enkelte nabolag. Dette kan skape problemer både for det lokale strømnettet og for de med installerte solcellepaneler. Økning i spenningen i nettet kan også føre til at de med solcellepaneler ikke kan levere all produksjon, noe som resulterer i tap av solenergi. Dersom strømmen som produseres lokalt ikke blir brukt, blir dette også et tap.

Ved å forbruke strømmen når den produseres, unngår vi behovet for å bygge nye strømlinjer, i tillegg til å unngå støy, graving og bygging i nærmiljøet.

 

Delta i ordningen?

­I praksis vil systemet bli håndtert gjennom aktører som tilbyr smartlading. Tjenesten vil bli tilbudt i områder hvor man ser at nettet blir spesielt hardt belastet. I første omgang vil dette gjelde rundt 150 nabolag, men antallet vil øke etter hvert som ny solproduksjon rulles ut. Sluttkunder som velger å bli med i ordningen, vil få en ekstra linje på fakturaen for nettleien fra Norgesnett hvor kompensasjonen vil fremgå. Dette vil være uavhengig av hvilken strømleverandør man kjøper strøm fra. Partnere i prosjektet og mer informasjon finner du på denne siden: https://e-nable.green/no/norgesnett/

Hvordan fungerer rabatten?

Du vil gjennom din smarthjem-leverandør/vår partner få anbefalinger om når det lønner seg å lade bilen eller for eksempel varme opp din varmtvannstank. Det kan være utenom når det ellers lønner seg å lade om man skal følge spotprisen. Rabatten som eNabokunde vil sikre deg den laveste spotprisen når du lader «solsmart» og i tillegg gi deg 30 øre rabatt utover dette. Når du er meldt inn i ordningen, vil du alltid få minimum 100 kr i rabatt på nettleien. Dersom man er inaktiv, vil rabatten falle bort etter en viss tid.

Kompensasjonen per time blir beregnet slik:

(Spotpris aktuell time – laveste spotpris for døgnet + 30 øre/kWh) * antall kWh

Les også mer her