Hjem » Kunde » Byggestrøm

Byggestrøm

Byggestrømskap er et midlertidig anlegg som benyttes av utbygger/entreprenør/arrangør som en provisorisk løsning for uttak av strøm fra netteier i en bygge-/anleggsperiode eller ved et enkeltstående arrangement.

Provisoriske uttak er kjennetegnet med at de er tidsbegrenset. Ofte brukes byggestrømskapet inntil den permanente installasjon i bygget kan tilknyttes distribusjonsnettet og/eller anleggsperioden er avsluttet.

Nettselskapet tilbyr ikke utleie av byggestrømskap og provisoriske anlegg. Dette tilbys imidlertid av flere elektroentreprenører som er godkjente for å jobbe i Nettselskapets anlegg, autoriserte installatører og utleiefirmaer for maskiner og utstyr.

All tilknytning av byggestrømskap til Nettselskapets distribusjonsnett skal foretas av en elektroentreprenør som er godkjent av Nettselskapet for å utføre dette arbeidet. Nettselskapet skal imidlertid godkjenne melding om installasjonsarbeider og anvise tilknytningspunkt i distribusjonsnettet før tilknytningen foretas for å sikre tilstrekkelig kapasitet og spenningskvalitet.