Kontakte installatør ved strømstans

Har du kontaktet installatør før du har forhåndskonferert med Nettselskapet, må du dekke installatørregningen. Dette selv om installatøren skulle finne feil på Nettselskapet sitt nett.

Dersom Nettselskapet blir utkalt, og feilen til syvende og sist blir funnet på kundens anlegg, må kunden dekke utrykningskostnadene.

Kunden slipper kostnader, dersom Nettselskapet finner feil på eget nett.